Succinea putris - jantarka obecná

16. 11. 2008 vytvořil

Succinea putris (Linnaeus, 1758) - jantarka obecná

Syn.: Succinea amphibia Draparnaud, 1801

Kmen: Molusca - měkkýši; Třída: Gastropoda - plži

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity je 16-22 mm, šířka 8-12 mm. Ulita má oválný tvar, je žlutavá, jantarová, v mládí průsvitná. Poslední závit je široce rozšířen. Stěny ulity jsou poměrně tenké, obústí je ostré. Ulita je lehce rýhovaná. Noha je světlá, stopky očí jsou tmavší.

 

Možnost záměny: S jinými jantarkami - jantarka úhledná (Oxyloma elegans) má ulitu téměř průhlednou i v dospělosti, poslední závit není tak široce rozšířen, je více vázána na vodu. S druhem jantarka podlouhlá (Succinea oblonga), tento druh má širší ulitu, jednotlivé závity jsou od sebe zřetelně odděleny, na rozdíl od předchozích druhů žije na sušších místech.

 

Rozšíření: Palearkt - Evropa a Sibiř.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: S tímto plžem se setkáme na vegetaci na březích vod, vodních příkopů a na mokrých loukách. Zejména za vlhka leze po vegetaci, často ve velkém množství. Jantarka obecná je hostitelem motolice (Urogonimus macrostomus). Napadené jantarky poznáme podle zduřelých stopkových očí ve kterých lze vidět pulzující larvální stádia (sporocysty) motolice. Jantarka funguje jako mezihostitel, konečným hostitelem jsou ptáci.

 

 

    

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.