Strongylosoma stigmatosum - stíněnka hnědočervená

14. 1. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) – stíněnka hnědočervená

Čeleď: Paradoxosomatidae – stíněnkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla přibližně 20–30 mm. Tělo je protáhlé, na průřezu téměř kulovité. Poměrně nápadná hlava nese jeden pár článkovaných tykadel. Tělní články jsou kloubovitě rozšířené a v horní části s naznačenými křídlovitými útvary. Poslední článek je zakončen tupou špičkou. Nohy jsou poměrně dlouhé, postavené do strany. Základní zbarvení je tmavé, hnědočervené s dvěma řadami načervenalých skvrnek. Zbarvení je však variabilní od různých odstínů červenohnědé až po světlé jedince. V České republice nezaměnitelný druh, jediný zástupce zejména tropického rodu Strongylosoma.

 

Rozšíření: Střední a východní Evropa.

 

V ČR hojný druh, po celém území.

 

Biologie a ekologie: Stíněnka obývá různé typy listnatých a smíšených lesů, dává přednost suťovým lesům, najdeme ji však i v parcích a zahradách. Zvláště hojná bývá v krasových oblastech. Žije v hrabance, pod kameny nebo dřevem. Živí se různými organickými zbytky, rostlinného původu. Zvláštní je u tohoto druhu způsob námluv, když samec najde samici, uchopí ji shora pevně nohama a i po páření si nějakou dobu samici střeží a "vozí" se na ní. Proto mají samci delší nohy než samice.

 

 

Literatura:


Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, 2. – NČSAV, Praha.