Strigamia acuminata - stonožka

23. 1. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Strigamia acuminata (Leach, 1815) – stonožka

Čeleď: Linotaeniidae – stonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 50–70 mm. Tělo je úzké a dlouhé. Od střední části je mírně rozšířené a působí robustně. Zbarvení je červeně rezavé až oranžové. Hlava je malá s dlouhými článkovanými tykadly a bez očí. Vlečné nohy jsou poměrně krátké.


Možná záměna: Záměna je možná zejména s dalšími druhy rodu Strigamia (v ČR 3 druhy), případně s dalšími zástupci zemivek (Geophilomorpha). Determinační znaky jsou zejména ve tvaru štítků, na vlečných a kusadlových nožkách a také na kopulačních orgánech. S. acuminata je nejhojnější druh tohoto rodu v ČR.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR poměrně hojný druh, vyskytuje se roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato stonožka žije na různých biotopech, nejčastěji však v lesích. Zejména v různých typech listnatých a suťových lesů, často také v luzích. Žije skrytě pod kameny, kusy dřeva nebo v hrabance. Stejně jako ostatní stonožky se živí dravě.

 

 

 

Literatura:

 

Brolemann H. W. (1930). Eléments d’une faune des myriapodes de France. Chilopodes.  Faune de France 25, Imprimerie Toulousiaine, Toulouse, 405 p.

 

Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 87 pp.

 

Tuf I. H. & Tufová J. (2008): Proposal of ecological classification of centipede, millipede and terrestrial isopod faunas for evaluation of habitat quality in Czech Republic. - Cas. Slez. Muz. Opava, 57:  37-44.