Stellaria ruderalis - ptačinec rumištní

29. 4. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Stellaria ruderalis M. Lepší et al. – ptačinec rumištní

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Ozimá, žlutozelená bylina s větvenými, vystoupavými, až 80 cm dlouhými lodyhami. Nejspodnější listy řapíkaté, výše postavené listy a listeny přisedlé. Květenství zprvu stažená, později až volná. Kališní lístky volné, žláznatě chlupaté; korunní lístky kratší než kališní (méně často stejné dlouhé), bílé, po pěti, jednotlivé hluboce laločnaté, s laloky nepravidelně dlouhými. Tyčinky fialové, v počtu 3–5(–10). Stylodia 3. Plodem je tobolka otevírající se šesti zuby. Semena zploštělá, okrouhlá, světle hnědá až hnědá, na hřbetě s kuželovitými papilami.

 

Možná záměna: Druh byl vylišen v rámci příbuzenského okruhu ptačince prostředního (Stellaria media agg.), do kterého v současnosti na našem území spadají další tři zástupci. Dobře vylišitelný je ptačinec bledý (Stellaria pallida), jemuž obvykle schází korunní lístky. Ptačinec přehlížený (S. neglecta) má vždy 8–10 tyčinek v květech, korunní lístky stejně dlouhé anebo delší než kališní, řídká květenství a nápadně tenké květní stopky. Blízce příbuzný ptačinec prostřední (S. media) se nejlépe pozná podle zralých semen, na kterých se nenachází kuželovité, ale pouze polokulovité papily. Rostliny jsou obvykle tmavě zelené a květenství nejsou klubkovitě stažená.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu není doposud stanoven, s velkou pravděpodobností však bude široce rozšířen. Doložen byl zatím ze střední, jižní, jv. a východní Evropy.

 

V České republice byl prozatím pozorován ve středních, jižních a východních Čechách, na jižní Moravě a nově také na Hané. Roste spíše v nižších a středních polohách. Lokalit však bude jistě přibývat.

 

Ekologie: Druh se širokou ekologickou amplitudou, značně plastický, vázaný na různá, antropicky ovlivněná stanoviště jako jsou okraje silnic a železnic, často v blízkosti vodních toků, ale i ve městech při patách zdí a na zanedbanějších městských trávnících.

 

Ozimý terofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

 

Literatura:

 

Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. (2019) Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe. – Preslia, 91: 391–420.

 

Novikov A., Sup-Novikova M., & Pachschwöll C. (2020). Stellaria ruderalis M. Lepší, P. Lepší, Z. Kaplan et P. Koutecký, a new species record for the flora of Ukraine.  – Webbia, 75(2): 355–358.

 

Sáez L. (2020): Stellaria ruderalis M. Lepší, P. Lepší, Z. Kaplan & P. Koutecký (Caryophyllaceae), new for the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. – Acta Botanica Malacitana, 45: 203–205.