Stellaria pallida - ptačinec bledý

9. 4. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Stellaria pallida (Dumort.) Crép. – ptačinec bledý

Syn.: Alsine pallida Dumort., Stellaria media var. apetala Tausch in Ott, S. boreana Jord., S. media subsp. apetala (Tausch) Čelak.,  S. media subsp. pallida (Dumort.) A. et Gr., Alsinula pallida (Dumort.) Dostál, Stellaria apetala Murb., non Ucria

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: archeofyt

 

Popis: Drobná efeméra, žlutavě, bledě nebo svěže zeleně zbarvená. Lodyhy vysoké obvykle do 25 cm, jednoduché, s 1 podélnou řadou chlupů. Dolní listy řapíkaté, horní přisedlé. Květy malé; kališní lístky hustě chlupaté; korunní lístky chybějí nebo velmi nenápadné. Stylodia na plodech dlouhá 0,2–0,4 mm, od báze rozestálá. Semena obvykle široká do 0,8 mm, žlutohnědá.

 

Možná záměna: Ptačinec bledý patří do okruhu blízce příbuzných druhů ptačince prostředního (Stellaria media agg.), přičemž se nejčastěji zaměňuje právě s ptačincem prostředním (Stellaria media). Ptačinec prostřední roste obvykle po celý rok, korunní lístky má obvykle vyvinuty, stylodia jsou nepatrně delší, jsou vzpřímená a větví se až v nejhornější části, semena jsou širší než 0,8 mm a purpurově hnědě zbarvená.

 

Rozšíření: Evropský druh, který je dnes rozšířen na většině kontinentu, kromě sv. části Evropy. Chybí též ve větší části Skandinávie. Areál zasahuje do severní Afriky a Etiopie, na Blízkých východ, Kavkaz, na východ do střední Asie. Adventivně je znám ze Severní a Jižní Ameriky, ale jako adventivní se hodnotí výskyt druhu mimo Mediterán.

 

V České republice je díky přehlížení taxonu v terénu rozšíření stále nedokonale známé. V posledním desetiletí však lokalit rapidně přibylo zejména z intravilánů velkých měst. Druh je znám zejména z jižní a jv. Moravy, dále se vyskytuje na Hané (Olomouc, Přerov), ojediněle i jinde. V Čechách je větší počet lokalit znám z Prahy a okolí, z Hradce Králové, ale též z jižních Čech, Plzně, ojediněle i jinde.

 

Ekologie: Druh velmi často roste v pravidelně kosených městských trávnících, často preferuje trávníky nad teplovodním vedením, dále osidluje písčiny, místa s nezapojenou vegetací, kde za vhodných podmínek masově plochy porůstá. Typická jarní efeméra s velmi krátkým životním cyklem.

 

Terofyt s fenologickým optimem od dubna do května.

 

Poznámka: Ptačinec bledý byl ve druhém vydání celostátního Červeného a černého seznamu hodnocen jako silně ohrožený druh (C2). V posledním vydání však byla však kategorie ohrožení zrušena. V současnosti je druh považován za archeofyt s výraznou tendencí k osidlování urbánního prostředí nejenom u nás, ale též jinde ve Evropě.

 

 

Literatura:

Dvořáková M. (2003): Stellaria L. In. Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2, 2. vydání, Academia, Praha, 123–134.

 

Fajmon K. (2007): Stellaria pallida (Dumort.) Crép. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI., Zprávy České Botanické Společnosti, 42: 329–332.