Stachys palustris - čistec bahenní

7. 8. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Stachys palustris L. – čistec bahenní

Syn.: Stachys segetum Hagen

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s dlouhými oddenky. Lodyha obvykle nevětvená, chlupatá, nežláznatá. Listy kratičce řapíkaté nebo přisedlé, podlouhle kopinaté, na bázi srdčité, 3krát delší než široké. Lichopřesleny dolní oddálené, horní nahloučené; listeny přisedlé. Koruna purpurově fialová, korunní trubka z kalicha vyčnívající. Tvrdky trojboce obvejcovité.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, který se od ostatních čistců (zejména čistce lesního a alpínského) vyznačuje přisedlými listy.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem, který zahrnuje mírný a boreální pás těchto kontinentů. Je rovněž znám ze Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně po celém území, méně častý je v podhůří a v nejsušších oblastech, na horách zcela chybí.

 

Ekologie: Čistec bahenní je ekologicky plastickým druhem, který roste od lemů lužních lesů, bažinatých olšin, křovin, rákosin, vlhkých luk až po vlhká místa polí, úhorů, příkopů, rumišť atd. Preferuje půdy vlhké až zamokřené, snáší však přísušky. Velmi snadno se šíří vegetativně pomocí oddenků.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Poznámka: Může se křížit s čistcem lesním (Stachys sylvatica), vzniká tak ve znacích intermediární Stachys × ambigua.

 

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. jun. (2000): Stachys L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 614–625.