Sphyradium doliolum - soudkovka žebernatá

2. 5. 2020 vytvořil Radovan Coufal

Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) – soudkovka žebernatá

Čeleď: Orculidae – sudovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Oválná ulita kyjovitého tvaru se světle hnědou barvou dorůstá výšky 6 mm a šířky 2,5 mm. Nejširší část ulity je horní polovina, směrem k obústí se potom pozvolna zužuje. Povrch ulity je pokryt daleko od sebe posazenými ostrými žebírky, švy jsou plytké. Mladí jedinci a čerství dospělci mají ulitu posetou jemnými ostny, které se ale v průběhu života plže vždy obrousí. Do bílého, mírně ohrnutého obústí vybíhá jedna palatální a jedna kolumelární lamela. U mladých jedinců je píštěl (umbilicus) široce otevřený, u dospělců potom uzavřený.

 

Možná záměna: Od příbuzného druhu sudovky skalní (Orcula dolium) ji odlišíme podle zužujícího se tvaru, díky němuž ulita soudkovky připomíná kyj.  

 

Rozšíření: Soudkovka se vyskytuje na příhodných místech od západní Francie přes střední a jižní Evropu až na střední Ukrajinu a Kavkaz.

 

V České republice se druh vyskytuje průběžně na vhodných stanovištích, především v krasových oblastech a v jiných vápníkem bohatých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Soudkovka obývá nejčastěji vápníkem bohaté listnaté lesy v teplejších, převážně krasových oblastech, kde běžně vytváří početné populace. Často žije také v suťových lesích a obývá také okraje otevřených sutí nebo okolí hradních zřícenin, kde využívá vápníku vyplavovaného z malty použité ke stavbě hradních zdích. Sporadicky ji můžeme nalézt i v okolí potoků a pramenišť.

 

 

Literatura:


Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha,  69–74.

 

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, 37, Praha.

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. –Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Kerney M. P., Cameron R. A. D. & Jungbluth J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. – Paul Parey, Hamburg and Berlin.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. –Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.