Sphaerium corneum - okružanka rohovitá

3. 5. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) – okružanka rohovitá

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Bivalvia – mlži; Čeleď: Sphaeridae – okružankovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný mlž o délce lastury 10-13 mm, výška 8-10 mm. Lastury jsou široce vejčité, poměrně tenkostěnné. Povrch je rýhovaný. Vrchol lastury je široký a jen nepatrně přečnívá. Zbarvení je rohovité, hnědožluté až šedožluté, někdy s kontrastními světlými páskami.

 

Možná záměna: Zaměnit ji lze s ostatními zástupci okružanek rodu Sphaerium, případně s hrachovkami rodu Pisidium, ty jsou však mnohem menší a mají vrchol posunutý do strany. K přesnému určení je třeba klíče.

 

Rozšíření: Evropský druh, který zasahuje i na sever Afriky a západ Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších polohách. Patří mezi naše nejhojnější mlže.

 

Biologie a ekologie: Tato okružanka obývá pomalu tekoucí řeky, vodní kanály, rybníky, tůně i podmáčené louky a rákosiny. Žije na dně v detritu. Není příliš náchylná k znečištění vod. Na vhodných biotopech je velmi početná. Stejně jako u příbuzných druhů se vyvíjí potomstvo v tělní dutině, ze které jsou pak vypouštěni již samostatně žijící jedinci. 

 

    

 

 

 

Literatura:


Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha. 

 

BERAN L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení
a ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10, 258 pp.

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.