Spergula arvensis subsp. arvensis - kolenec rolní pravý

19. 10. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Spergula arvensis subsp. arvensis – kolenec rolní pravý

Syn.: Spergula vulgaris Boenn., S. arvensis subsp. vulgaris (Boenn.) Čelak.

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s lodyhami zpravidla v horní polovině větvenými, žlutozelenými až olivově zelenými. Listy dužnaté, na rubu s podélnou rýhou, chlupaté. Květní stopky chlupaté. Korunní lístky téměř okrouhlé až široce eliptické, tupé, bílé. Tobolky vejcovité. Semena stlačeně kulovitá, černá, lesklá; osemení s bělavými výběžky; lem semen nepatrný, nejvýše 0,2 mm dlouhý.

 

Možná záměna: Na druhové úrovni dobře poznatelný druh. Na úrovni poddruhů je rozeznáváno několik taxonů. Kolenec rolní setý (Spergularia arvensis subsp. sativa) se na našem území dříve pěstoval, vyznačoval se zejména hladkým osemením. Ostatní poddruhy rostly v kulturách lnu, dnes se na našem území nevyskytují.

 

Rozšíření: Druh kosmopolitně rozšířený s výjimkou nejchladnějších oblastí, pouští a lesnatých tropů.

 

V České republice se vyskytuje téměř po celém území s výjimkou nejteplejších a vápencových území. Centrum rozšíření leží zejména ve středních polohách.

 

Ekologie: Kolenec rolní preferuje místa s nezapojenou vegetací. Roste zejména na polích a úhorech. Preferuje na živiny chudé, kyselé substráty, půdy písčité až hlinité, spíše vlhčí. Zásaditým a zejména vápencovým podkladů se vyhýbá.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od května do října.

 

 

Literatura:

 

Dvořák F. (2003): Spergula L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 2, vyd. 2, Academia, Praha, 76–81.