Senecio subalpinus - starček podalpský

1. 4. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Senecio subalpinus W.J.D. Koch

Syn.: Senecio cordifolius auct. non L. fil.; Senecio alpinus subsp. subalpinus (Koch) Hayek

Čeleď: Asteraceae  hvězdnicovité

Status: C2

 

Popis: Bylina s obvykle přímou, jednoduchou lodyhou, vysoká 3070 cm. Přízemní a spodní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí srdčitou až trojúhelníkovitou, na okraji hrubě zubatou, lysou až řídce chlupatou; střední lodyžní listy jsou také řapíkaté, ovšem nejsou zubaté, ale mají obvykle jeden pár oddálených čárkovitých úkrojků; horní lodyžní listy jsou křídlatě řapíkaté na bázi se zubatými k lodyze přitisklými oušky. Květenstvím je chudokvětý chocholík složený z dlouze stopkatých úborů v počtu 520. Okrajových jazykovitých květů je v chocholíku zhruba 21, s ligulou zbarvenou žlutě až oranžovo žlutě. Plodem jsou ochmýřené nažky, jejich chmýr je až 3x delší než velikost nažky.

 

Rozšíření: Starček podalpský je druhem střední a JV Evropy rozšířený především v horských masivech alpsko-karpatské oblasti, tedy v Alpách a přilehlých severobalkánských pohořích a rovněž v karpatském oblouku od SV Moravy, přes Slovensko, Polskou, Ukrajinu po Rumunsko.

 

U nás se vyskytuje ve dvou oddělených arelách. V rozsáhlejší oblasti na Šumavě v oblasti Šumavských plání, na Železnorudsku a v Trojmezenské hornatině.  Na Moravě je znám z několika lokalit nejvýchodnější části Slezských Beskyd v okolí Jablunkova. Tyto lokality jsou zároveň severní hranicí celkového areálu starčku podalpského.

 

Ekologie: Druh vázaný na vlhké, rašelinné louky a praměniště, nalézáme jej lemech horských lesů a křovin v nivách horských bystřin. Preferuje slunná až polostinná stanoviště, kyselejších a na živiny chudých podkladů.

 

Vytrvalý hemikryptofyt kvetoucí v letních měsících od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými druhy, naopak v Červeném a černém seznamu je zařazen mezi druhy silně ohrožené. Z botanického pohledu se jedná o fytogeograficky velmi zajímavý druh řazený mezi alpsko-karpatské elementy naší flóry.

 

          

 

Literatura:

 

Grulich V. (2004): Senecio L. In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 250–280.