Scutigera coleoptrata - strašník dalmatský

9. 9. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) – strašník dalmatský

Čeleď: Scutigeridae – strašníkovití

Status: VU

 

Popis: Zajímavá a bizardní stonožka. Délka těla 16–24 mm. Strašník má 15 párů nohou. Tykadla a vlečné nohy jsou výrazně delší než prodloužené kráčivé končetiny. Tělo světle hnědé s třemi tmavými proužky. U každého článku je uprostřed světlá skvrnka. Jedná se o nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh (Evropa, Asie zavlečen i do USA a Austrálie).

 

V ČR vzácně na jižní Moravě a ve středních Čechách. Zjišten jen ve městech.

 

Biologie a ekologie: Strašník žije v ČR zejména synantropně, tedy v budovách a jejich okolních biotopech, jako jsou zídky, zdi, hromady kamení, staré domy, sklepy. Aktivní je v noci. Přes den se schovává ve štěrbinách, pod kameny apod. Lze se s ním setkat zejména na zdech, kde v noci loví potravu - drobný hmyz, pavouky aj., které ochromuje stejně jako většina stonožek slabým jedem. Strašník je velmi hbitý a odchytit takového tvora vyžaduje dobrou zručnost, při vyrušení velmi rychle prchá do nejbližšího úkrytu.

 

Ochrana a význam: Strašník dalmatský je zařazen v červeném seznamu jako zranitelný druh (VU), ačkoliv jeho původní domovina je Středomoří - mediteránní druh. Vlivem změn klimatu a s dopravou se začíná šířit a dostal se tak i do ČR. U nás zatím poměrně vzácně, pouze na Jižní Moravě.

 

 

Literatura:


Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.