Sander lucioperca - candát obecný

8. 5. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) – candát obecný 

Čeleď: Percidae - okounovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Candát obecný dorůstá až do délky 130 cm, v našich podmínkách se však nejčastěji setkáme s jedinci do 80 cm. Má protáhlé zavalité tělo s tmavším zelenošedým hřbetem a světlejšími boky. Tělo je kryto ktenoidními šupinami, takže je na dotek drsné. Ústa candáta obecného jsou ozubená a na konci dolní čelisti se nacházejí tzv. psí zuby (výrazné ostré zuby). Přes hřbet až na boky se táhne obvykle 8-12 tmavých pruhů. Má 2 hřbetní ploutve, které jsou oddělené. První hřbetní ploutev je jen s tvrdými paprsky a je tím pádem trnitá, zatímco druhá hřbetní ploutev má paprsky převážně větvené.

 

Možná záměna: Candáta obecného si u nás můžeme potenciálně splést jen s candátem východním (Sander volgensis). Ten má podobnou stavbu těla, ale dorůstá jen do velikosti 40 cm a na rozdíl od candáta obecného mu v ozubených čelistech chybí tzv. „psí zuby“. Navíc se candát východní u nás vyskytuje jen na jižní Moravě v dolním toku řeky Moravy a Dyje.

 

Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě. Do mnoha zemí Evropy, kde se původně nevyskytoval, byl záměrně introdukován.

 

V ČR je rozšířený po celém území, především díky umělému vysazování.

 

Biologie a ekologie: Jde o rybu s vysokými nároky na čistotu vody a obsah kyslíku. Vyhovuje mu členité dno s kameny a pařezy. Obývá dolní úseky větších řek a také hluboké údolní nádrže či šterkopískovny. Candát je stanovištní ryba, která opouští stanoviště jen za účelem lovu a žije v menších hejnech. Plůdek candáta se živí zooplanktonem, později loví larvy vodního hmyzu a rybí plůdek. Vzrostlí jedinci se živí čistě rybami. Ke tření dochází na jaře od druhé poloviny dubna do června na mělkých místech s štěrkovitým či písčitým dnem a nejlépe s vodními porosty. Samec v těchto místech připravuje „hnízdo“ (očištěný povrch substrátu), kam se samice vytírá a poté zde samec hlídá vytřené jikry.  

 

Význam: Candát obecný je rybou velmi vyhledávanou sportovními rybáři a má velmi kvalitní maso. 

 

 

 

 


Literatura:

 

Hanel L. (1992): Poznáváme naše ryby. Brázda, Praha, 288 pp.

 

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, Vlašim, 448 pp.