Salix hastata subsp. vegeta - vrba hrotolistá svěží

27. 1. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Salix hastata subsp. vegeta Rech. fil. - vrba hrotolistá svěží

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

Status: C2

 

Popis: Drobný keřík s vystoupavými žlutými, lesklými prýty, s kmínky širokými do 3 cm v průměru. Letorosty matné a lysé, listy eliptické, čepel na bázi zaokrouhlená, na líci zelená a lesklá, na rubu světlejší, s jemně vyniklou síťnatou žilnatinou, na okraji jemně pilovitá. Řapíky dlouhé do 3 mm, palisty dobře vyvinuté, pravidelně zubaté. Jehnědy válcovité, krátce stopkaté, semeníky drobné, chlupaté. Kvete krátce před rašením listů.

 

Možná záměna: Na našem území je nepravděpodobnější záměna s vrbou slezskou (Salix silesiaca), výjimečně s vrbou ušatou (Salix aurita). Druhy se liší v několika zásadních morfologických znacích, přesto může být určování ztíženo přítomností kříženců právě mezi Salix hastata x silesiaca (Salix x chlorophana N.J. Andersson), který vykazuje několik intermediárních determinačních znaků.

 

Rozšíření: Vrba šípovitá je druh s převážně evropským disjunktivním arkto-alpínským areálem. Souvisle se vyskytuje v severní Evropě od evropské části Ruska po Skandinávii, s přesahem do Dánska, ostrůvkovitě v Evropě střední, Německu, ČR, na Slovensku, resp. v karpatském oblouku, na Balkánu. Dále v Alpách, izolovaně v Pyrenejích a snad i v centrálním Španělsku a v pohoří Sierra Nevada.

 

Poddruh Salix hastata subsp. vegeta je omezen pouze na severské skandinávské oblasti s přesahem do České republiky, kde se vyskytuje pouze na několika mikrolokalitách v Hrubém Jeseníku.

 

Ekologie: Druh vázaný na horské subalpínské biotopy, ledovcové kary, prudké skeletnaté svahy, květnaté či vysokobylinné nivy, prameniště a sutě. Preferující bazické podklady.

 

Vytrvalý fanerofyt, dožívá se zhruba 30ti let. Kvete v červnu až červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Vrba hrotolistá není zákonem chráněná. V Červeném a černém seznamu je vedena jako silně ohrožený druh. Všechny její lokality jsou chráněny územně. V současnosti jsou její populace stabilní, jako největší problém se jeví silný okus spárkatou zvěří ve Velké kotlině. Naopak hybridizace s ostatními druhy vrb zřejmě nemá výraznější dopad, vzhledem k vyhraněným ekologickým preferencím čistých rodičovských druhů a kříženců.

 

Taxonomická poznámka: Salix hastata se rozpadá na dva poddruhy, z nichž nominátní Salix hastata subsp. hastata se na našem území nevyskytuje. Některými autory jsou oba poddruhy hodnoceny pouze jako variety.

 

salix_hastata_subsp_-vegeta1 salix_hastata_subsp_-vegeta2 salix_hastata_subsp_-vegeta3
salix_hastata_subsp_-vegeta4