Salix euxina - vrba křehká

16. 5. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Salix euxina Belyaeva - vrba křehká

Syn.: Salix fragilis auct.

Čeleď: Salicaceae - vrbovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Strom nebo vzácněji vysoký keř, dorůstající se až patnáctimetrové výšky. Koruna je obvykle poměrně rozkladitá, vyrůstající z krátkého kmene. Borka je podélně rozbrázděná, tmavě šedavá. Jednoleté větvičky jsou lysé, šedozelené, snadno lámavé. Listy jsou kopinaté, z obou stran lysé, na líci lesklé, na rubu šedavě zelené. Okraj čepele je obvykle hrubě pilovitý. Palisty jsou kopinaté, opadavé po vyrašení listů. Jehnědy jsou protáhle válcovité, poměrně úzké. Samčí květy se 2 tyčinkami, samičí s přisedlým, lysým semeníkem a zakřivenými bliznami. Tobolky ukrývají obvykle 4 semena.

 

Možná záměna: Podobným druhem (morfologicky a na některých místech i preferencí stanovišť) je vrba bílá (Salix alba). Tu lze od vrby křehké nejsnáze odlišit podle hustě chlupatých listů. Jedinci s listy řídce až roztroušeně chlupatými jsou kříženci těchto dvou druhů (Salix × fragilis, syn.: Salix × rubens).

 

Rozšíření: Druh střední a východní Evropy, rozšířený od Pyrenejí přibližně po Ural. Ve Velké Británii a Skandinávii je pěstována a poměrně často zplaňuje. Nepůvodní je také v Severní Americe.

 

V ČR jde o druh hojný po celém území. Těžiště rozšíření tohoto druhu leží v mezofytiku, v nižších polohách roste především podél větších vodních toků, v horách vystupuje přibližně do výšek okolo 950 m n. m.

 

Ekologie: Vrba křehká roste na vlhkých, často krátkodobě zaplavených půdách. Je to světlomilný a mrazuvzdorný druh, rostoucí na okrajích podmáčených luk, v břehových porostech podél vodních toků či na březích rybníků.

 

Makrofanerofyt, kvetoucí od dubna do května, obvykle zároveň s rašícími listy.

 

Význam: Vrba křehká je významnou vodohospodářskou dřevinou, používanou ke zpevnění břehů vodních toků či rybničních hrází. Často se tvaruje také do podobny tzv. hlavatých vrb, které jsou zajímavým krajinářským prvkem. Vrbové proutí se používá na výrobu košíků, pomlázek a dalších proutěných výrobků. Borka je ve farmaceutickém průmyslu využívána především pro své antipyretické účinky.

 

Taxonomická poznámka: Při revizi Linného typového materiálu ke jménu Salix fragilis bylo zjištěno, že obsahuje jedince hybridního původu. Pro lysé rostliny (tedy pro vrbu křhkou v našem pojetí) bylo proto vytvořeno nové jméno Salix euxina a jméno Salix fragilis podle pravidel Botanického kódu nahradilo mladší označení pro hybridy Salix × rubens.