Salamandra salamadra - mlok skvrnitý

4. 7. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý

Čeleď: Salamandridae - mlokovití

Status: SO, VU, BERN III

 

Popis: Mlok skvrnitý dorůstá do délky 16-21 cm. Patří mezi ocasaté obojživelníky. Je šedočerně až černě zbarven s mírně vystouplými žlutými či žlutooranžovými skvrnami. Ojediněle se můžeme setkat i s druhem zcela černým, to je však jedinec krátce po metamorfóze. Na hlavě jsou výrazné příušní parotidy, které jsou zbarveny do žluta. Po bocích těla vedou boční jedové žlázy, v místech kde se pod kůží nachází páteř, jsou na kůži páteřní jedové žlázy. Parotidy a jedové žlázy obsahují sekret alkaloidů (samandrin, samandaron). Samec se od samice liší menším vzrůstem a štíhlejším tělem. V době páření mají samci výrazně zduřelý kloakální val.

 

Rozšíření: Vyskytuje se ve větší části Evropy, mimo ostrovy Velké Británie, Skandinávii, Dánsko, S Polsko a Pobaltských států. Zasahuje až do Egypta, Maroka či Alžíru.

 

V České republice žije ostrůvkovitě po celém území, jen v jižních Čechách a na jižní Moravě se místy nevyskytuje.

 

Biologie a ekologie: Lesní druh. Žije v listnatých lesích (bučiny) s přítomností čistých potůčků a mírně tekoucích říček. Vyskytuje se převážně nad hranicí nížin (od 300 m n. m.) až do horských poloh (1000 m n. m.). Mlok je živočich s převážně noční aktivitou, ale po dešti jej můžeme naleznout i ve dne. Ukrývá se pod kořeny stromů, v pařezech, skalních rozsedlinách a jeskyních, na všech těchto místech také zimuje. Druh samotářský, ale zimuje ve společenstvech. Většinu života tráví na souši, kde se také rozmnožuje (III-IV, X-XI). Samice klade do vody larvy ve stadiu, kdy opouštějí blanité obaly (ovoviviparie). Klade 2-70 larev, které se vyvíjejí v čistých potůčcích a říčkách. K metamorfóze dochází ještě tentýž rok (VII-X) nebo na jaře. Potravou jsou plži, žížaly, hmyz a jiní členovci. Jsou známy i případy kanibalismu.

 

Ochrana, význam: Mlok je důležitým článkem potravního řetězce (predátor). Jeho výskyt je však limitován přítomností smrkových monokultur, znečištěním vodních toků zemědělstvím a úbytkem vhodných míst pro zimování. Ochrana druhu spočívá v udržování vhodných biotopů (údržba pramenišť, evidence a ochrana zimovišť). Mlok byl v roce 2008 vyhlášen Českou herpetologickou společností obojživelníkem roku.

 

Taxonomická poznámka: Vytváří několik poddruhů. V České republice se vyskytuje poddruh Salamandra salamandra salamandra - mlok skvrnitý východní, poddruh Salamandra salamandra terrestris - mlok skvrnitý západní nemá v ČR potvrzený výskyt, ale mohl by zasahovat do západních Čech. Od východní formy se liší podélnými skvrnami na hřbetu, které často tvoří pruhy. Centrum výskytu je v západní Evropě.

 

salamandra_salamandra4