Rutilus rutilus – plotice obecná

29. 10. 2013 vytvořil Zdeněk Mačát

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – plotice obecná

Řád: Cypriniformes – máloostní, čeleď: Cyprinidae – kaprovití

Status: běžný druh, LC, IUCN: LC

 

Popis: Plotice obecná je středně velká ryba, dorůstající do velikosti maximálně 50 cm a váhy 2 kg. Tělo má vyklenutý hřbet a je protáhlé, je pokryto velkými šupinami. Důležitým znakem na těle plotice je začátek (báze) hřbetní a břišní ploutve, které leží nad sebou. Zbarvení hřbetu plotice je tmavé s kovově zeleným odleskem. Boky a břicho jsou světlé – stříbrobílé. Hřbetní a ocasní ploutve jsou zelenošedé, prsní ploutve jsou žlutošedé a břišní jsou cihlově červené (ojediněle až šedé). Oko plotice obecné je červené.

 

Možná záměna: Plotice je druh dobře odlišný oproti ostatním druhům kaprovitých ryb. Od perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthalmus) se plotice liší začátkem hřbetní a břišní ploutve, které nejsou u perlína v jedné rovině. Od plotice lesklé (Rutilus pigus) odlišuje plotici obecnou barva břišní dutiny, která je světlá. Determinace kříženců plotic a ostatními druhy je velmi obtížná a specifická.

 

Rozšíření: Evropský druh, vyskytující se také na Blízkém Východě a v sibiřské oblasti mezi ruskými řekami Ob a Lena. Introdukována byla do Španělska či severní Itálie a Irska.

 

V České republice je plotice jednou s nejvíce rozšířeným druhem ryby. Vyskytuje se ve všech českých povodích.

 

Biologie a ekologie: Plotice obývá stojaté i tekoucí vody, také brakické vody. Jde o bentopelagický druh (žijící u dna i ve vodním sloupci), v některých oblastech jde o tažnou rybu (v ČR jsou populace plotic stálé – známé jsou pouze krátké migrace v době tření). Mladé rybky se zdržují na mělčinách, kde loví potravu. Dospělci využívají celý vodní sloupec. Po soumraku připlouvají na mělčiny za potravou i dospělci. Tření plotic probíhá od května do června (teplota vody musí být v rozmezí od 14-20 °C). Samice lepí jikry na vodní rostliny, zatopené travnaté břehy, kořeny či kameny. Plotice obecná se kříží i s jinými druhy kaprovitých ryb (cejn, perlín či ouklej). Je významnou složkou potravy dravých druhů ryb. Plotice je všežravý druh, který se živí planktonem a rostlinnými částmi.

 

 

Literatura:

 

Freyhof J. & Kottelat M. (2008): Rutilus rutilus. In: IUCN (2013): IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1.

 

Hanel L. & Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. - ČSOP Vlašim, Vlašim.