Rumex thyrsiflorus - šťovík rozvětvený

14. 7. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – šťovík rozvětvený

Syn.: Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) Á. et D. Löve

Čeleď: Polygonaceae – rdesnovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s vícehlavým oddenkem s několika přímými, jednoduchými nebo chudě větvenými lodyhami, vysokými obvykle 60-100 cm. Listy výrazně delší než široké, s bazálními laloky zašpičatělými, na okraji zvlněné. Květenství velmi husté, bohatě větvené. Krovky s vyvinutými mozolkem, pergamenovité, světle zelené nebo načervenalé. Nažky velmi tmavé, lesklé.

 

Možná záměna: Šťovík rozvětvený patří do obtížnějšího okruhu šťovíku kyselého (Rumex acetosa), od kterého se liší bohatě větveným květenstvím, zatímco šťovík kyselý má květenství jednoduché, zároveň kvete až o měsíc dříve než šťovík rozvětvený. Další příbuzný druh – šťovík svraskalý (Rumex rugosa), má poměr šířky a délky listů méně výrazný a pouze se u nás pěstuje.

 

Rozšíření: Původní eurosibiřský areál zahrnuje oblast východní Evropy po Sibiř. Dnes rozšířen i v Evropě střední, západní a severní. Jako nepůvodní je znám i ze Severní Ameriky.

 

V České republice je považovaný za naturalizovaný neofyt, který se hojně vyskytuje v teplých oblastech termofytika a postupně proniká i do přilehlých oblastí mezofytika.

 

Ekologie: Roste na řadě sekundárních, antropicky ovlivněných biotopů jako jsou náspy a okraje komunikací, městské trávníky, navigace řek, úhory, vzácněji na loukách a vřesovištích.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od července do srpna.

 

 

Literatura:

 

Danihelka J. et al. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia, 84: 647-811.

 

Kubát K. (2003): Acetosa Mill. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2, 2. vydání, Academia, Praha, 332-337.