Rhinolophus hipposideros – vrápenec malý

10. 6. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – vrápenec malý

Čeleď: Rhinolophidae – vrápencovití

Status: KO, EN, IUCN: NT, BONN, BERN, EUROBATS, HD II, IV

 

Popis: Nejmenší evropský druh vrápence. Délka těla 37–47 mm, hmotnost 3–9 g. Uši jsou ostře zašpičatělé, chybí ušní záklopka tzv. tragus. Na čenichu nápadné kožní výrůstky, jeden z hlavních determinačních znaků. U v. malého je tento výrůstek malý a zakulacený. Srst je světle hnědá, krátká. Létající blána hnědočervená.

 

Možnost záměny: V ČR připadá v úvahu pouze vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum). Ten je ale téměř dvakrát větší a nosní výrůstek je větší a oválný.

 

Rozšíření: Evropa (mimo severní část), severní Afrika, Irák, Írán, Afghánistán.

 

V ČR po celém území avšak nehojně, v Čechách vzácnější. Výskyt zejména v krasových oblastech např. Moravský kras, Hranický kras, Javoříčko.

 

Biologie a ekologie: Obývá zejména krasové oblasti - jeskyně. V dnešní době také půdy domů, kostelů. Na zimu se stahuje do menších jeskyní, štol a sklepů. Vrápenci žijí v koloniích, letní kolonie tvoří pouze samice s mláďaty, čítají okolo 15 ks, zimní kolonie mohou čítat až několik desítek jedinců obou pohlaví. Páří se koncem srpna, kdy začínají vyhledávat zimoviště. Sperma zůstává v samici v inaktivním stavu a teprve po ukončení zimního spánku se vajíčko oplodní - utajené oplození. Vždy 1 mládě se rodí začátkem července. Vrápenci jsou aktivní od soumraku do úsvitu. Loví hmyz, který vyhledává za pomocí echolokace. Na rozdíl od netopýrů vydávají tyto zvuky nosem. Zimní spánek probíhá od října do dubna.

 

Ochrana: Jeden ze dvou zástupců vrápenců v ČR. Ohrožený a ubývající druh. Jako příčiny poklesu je bráno: rušení letních i zimních kolonií, úbytek přirozených úkrytů, klimatické změny a také insekticidy! Je třeba chránit lokality výskytu, zabezpečit klid zejména při zimování, zamezit vstupu osob do starých štol apod. Druh je také zařazen do Natury 2000 a do programu EUROBATS.

 

 

Literatura:

 

Anděra M. & Gaisler J. (2012): Savci České republiky. Academia Praha.