Regulus regulus - králíček obecný

1. 9. 2017 vytvořil Zdeněk Mačát

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) – králíček obecný

Řád: Passeriformes – pěvci, čeleď: Sylviidae – pěnicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Králiček obecný je drobný nenápadný druh pěvce a zároveň nejmenším druhem ptáka v Evropě. V dospělosti dorůstá do velikosti 8-9 cm. Velká hlava a krátký krk mu dodávají kulovitý tvar. Zbarvení je nenápadné většinou světle zelená svrchní strana těla, spodina pak bývá špinavě bíla. Výrazný je pak proužek na hlavě samců, ten se vyznačuje zlatožlutou barvou, která je uprostřed doplněna o sytě oranžovou a celá tato skvrna je černě lemována. U samic je proužek bez výrazné oranžové uprostřed skvrny. Výrazné dvě bílé skvrny jsou také na lemech křídelních krovek. Nápadný dokáže být králíček pomocí zpěvu, který je hlasitý a melodicky jednoduchý (k poslechu zde).

 

Možná záměna: Podobným druhem je králíček ohnivý (Regulus ignicapilla), který jde odlišit dobře od králíčka obecného po hlase (srovnej), popř. pomocí zbarvení. Má totiž výrazný bílý nadoční proužek a černý oční proužek, které vytvářejí přísný nebo proužkovaný dojem. Po stranách krku jsou jasně zelenožluté skvrny.

 

Rozšíření: Králíček je palearktickým druhem, vyskytuje se prakticky po celé Evropě (částečně stálý, částečně tažný, stálý např. v Británii, Francii, Německu, ČR, Slovensku a dále na východ) a dále na východ do Asie až po Mongolsko. Existuje mnoho izolovaných populací (např. Čína). Tažné populace se pak objevují v zimě na jihu Evropy.

 

V České republice je rozšířen po celém území ve smrkových lesích.

 

Biologie a ekologie: Králíček obecný obývá převážně smrkové lesy, a to od nížin až do hor až po horní hranici lesa. Během tahu se s ním můžeme potkat také v lesích smíšených nebo luzích. Hnízdění probíhá jednotlivě. Před hnízdění během toku se samec čepýří před samicí a to hlavně žlutavé peříčka na temeni hlavy. Hnízdo staví oba ptáci a bývá umístěno většinou na smrku a to na visící tenké větvičky, do kterých je hnízdo vpleteno (není tedy v úpatí větví nebo při kmeni). V průběhu sezóny stihne králíček většinou dvě hnízdění a na každé staví nové hnízdo. Na vejcích sedí pouze samice a to 14-16 dní. Hlavní složkou potravy jsou bezobratlí živočichové, např. brouci, blanokřídlí, stejnokřídlí, pavouci, housenky a ploštice. Potravu loví většinou na stromech. 

 

 

Literatura:

 

Cepák J. a kolektiv (2008): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. - Aventinum, Praha

 

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/I. - Academia, Praha.

 

Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.