Quercus pubescens - dub pýřitý

3. 8. 2008 vytvořil

Quercus pubescens Willd. - dub pýřitý

Syn.: dub šípák; Quercus lanuginosa Thuill., Quercus cuneisecta Borbás, Quercus humilis Miller, Quercus iberica Schur, Quercus menesiensis Kit., Quercus robur var. pubescens (Willd.) Bonnier

Čeleď: Fagaceae - bukovité  

Status: C4a, §3

 

Popis: Jsou to opadavé stromy nebo keře dosahující výšky 7-16 m. Jsou známy i stromy s výškou okolo 25 m. Dub pýřitý má chlupaté větvičky i listy. Chloupky vytvářejí světle šedé zbarvení na spodní straně listů. Ty jsou eliptické, obvejčité, peřenolaločnaté až peřenodílné. Samičí květy jsou přisedlé ve větším počtu v číškách. Jsou nenápadné, světle zelené. Samčí květy jsou uloženy v přetrhovaných řídkých jehnědách. Po oplození se vytváří nažka, která je z 1/3 až 1/2 zanořená v číšce. Nažky se vyskytují po jedné až čtyřech pohromadě. Borka je popraskaná do čtverců a je tmavě zbarvená.

 

Možná záměna: Dubu pýřitému jsou velmi podobné další dva naše duby a to dub letní (Quercus robur) a dub zimní (Quercus petraea). Q. pubescens má ale, na rozdíl od těchto dvou dubů, výrazně chlupaté lísty.

 

Rozšíření: Tento druh dubu je důležitou dřevinou listnatých a smíšených lesů. Roste v teplých oblastech střední a jižní Evropy, Středozemí a Malé Asii. U nás se s ním můžeme setkat na jižní Moravě.

 

Ekologie: Šípáky rostou na slunných, jižních svazích. Jedná se o dřevinu vázanou na vápenaté, čedičové a sprašové podloží. Na vápencích vytváří společenstva s mahalebkou (Prunus mahaleb). Jsou na něj vázány některé druhy vzácných bezobratlých např. tesařík páskovaný (Leptura aurulenta), tesařík broskvoňový (Purpuricenus kaehleri).

 

Význam: Vytváří podstatnou složku klimaxovách lesů. Jsou významnými krajinnými prvky. Někdy se vysazují jako solitérní dřevina do parků a zahrad. Tyto duby jsou důležitými hospodářskými dřevinami.

 

Variety/Kultivary: Quercus pubescens ´Crispata´