Punctum pygmaeum - boděnka malinká

4. 6. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Punctum pygmaeum Draparnaud, 1801 – boděnka malinká

Čeleď: Punctidae – boděnkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velmi drobný plž, o výšce ulity okolo 1 mm, šířka ulity do 1,6 mm. Je to náš nejmenší suchozemský plž. Ulita je stlačeně okrouhlá, rohovitě hnědá. Ulita je jemně a hustě rýhovaná a křehká. Ústí hladké, bez zubů. Tělo téměř šedohnědé.

 

Možná záměna: Díky své velikosti u nás téměř nezaměnitelný druh. V ČR jediný zástupce čeledi.

 

Rozšíření: Evropský druh – téměř celá Evropa.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Boděnka malinká žije na různých typech biotopů, lesních i nelesních s různým podložím. Setkáme se s ní nejčastěji v listnatých a smíšených lesích, na vlhčích loukách, žije ale také na suchých biotopech a třeba i v městské zástavbě. Žije v listovém opadu, mechu a detritu. Na vhodných biotopech se vyskytuje početně, díky své velikosti ale často uniká pozornosti.

 

 

Literatura:

 

Horsák M., Juřičková L. & Picka J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.