Pulsatilla pratensis subsp. bohemica - koniklec luční český

18. 9. 2008 vytvořil Martin Hanzl

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický  koniklec luční český  

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité  

Status: VU, §S

 

Popis: Koniklec luční český je vytrvalá bylina s podzemním oddenkem černé barvy. Celá rostlina je bělavě chlupatá. Stonek dorůstá výšky 815 cm a je nevětvený. Listy nepřezimují a tvoří v době květu zpravidla dobře vyvinutou přízemní listovou růžici. Čepel listu je v obrysu vejčitá či vejčitě kopinatá, 12× lichozpeřená s 3 až 5 jařmy. Lístky jsou 12× peřenosečné, členěné v 13 mm široké úkrojky. V horní části lodyhy je srostlý listenovitý útvar  s 15 až 30 úkrojky. Květy jsou nicí, mají válcovitý tvar a tmavě fialovou barvu. Plodem jsou nažky. Jedná se o jedovatou rostlinu.

 

Možná záměna: V době květu je koniklec luční český svými nicími tmavě fialovými válcovitými květy nezaměnitelný s jinými u nás rostoucími zástupci rodu.

 

Rozšíření: Koniklec luční český je endemitem střední Evropy. Kromě ČR se vyskytuje i v Německu, Polsku, Rakousku a Maďarsku.

 

V ČR je druh rozdělen do dvou arel. Česká arela zahrnuje populace severních, středních a východních Čech. Moravská arela zahrnuje populace na jižní Moravě. Těžiště výskytu je v teplých oblastech termofytika a přilehlého mezofytika.

 

Ekologie: Druh roste na výslunných stráních, skalních stepích, lesních okrajích a vzácně obývá i písčiny a světlé lesy. Preferuje suché či vysychavé mělké půdy na vápnitém i silikátovém podkladu. Kvete od března do května.

 

Ohrožení a ochrana: Populace koniklece lučního českého ohrožuje kromě přímého ničení lokalit či záměrného vyrýpávání jedinců hlavně zarůstání konkurenceschopnějšími rostlinami. Druh patří mezi zranitelné taxony naší flóry a je chráněn zákonem. Jeho lokality jsou často územně chráněny.

 

   

 

Literatura:

 

Skalický V. (1988): Pulsatilla Mill. In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 414–422.