Pulmonaria rubra - plicník červený

14. 12. 2015 vytvořil Michal Hroneš

Pulmonaria rubra Schott – plicník červený
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: nepůvodní druh

Popis: Vytrvalé byliny s černavými kořeny a světle zelenými listy. Letní přízemní listy jsou v obrysu trojúhelníkovité až vejčité, na bázi dlouze sbíhavé na řapík, až 15 cm dlouhé, světle zelené, na ploše se štětinovitými a roztroušenými žláznatými chlupy, dlouze řapíkaté. Lodyžní listy jsou podlouhlé, okrouhlou bází přisedlé k lodyze. Květenství je dvojvijan složený až z 50 květů. Kalich je zvonkovitý, hustě chlupatý, s roztroušenými štětinovitými a hustými žláznatými chlupy. Koruna je nálevkovitá, světle až jasně červená, v ústí korunní trubky chlupatá. Plodem jsou 4 vejcovité tvrdky.

Možná záměna:
Díky svým červeným květům, které si zachovávají po celou dobu květu, se jedná o poměrně nezaměnitelný druh. Vegetativně je z našich plicníků nejpodobnější plicníku měkkému (Pulmonaria mollis), od kterého se však liší světle zelenými listy, které jsou jen roztroušeně žláznaté, na omak mírně drsné a lodyžními listy na bázi okrouhlými.

Rozšíření: Karpatsko-balkánský endemit vyskytující se ve vyšších polohách Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Řecka, Makedonie a Srbska. Zavlečen byl do Německa, Norska a Švédska.

V ČR občasně pěstovaný a zplaňující. Zplanělé populace jsou známy z okolí Všenorského potoka u Všenor ve středních Čechách.

Ekologie:
Druh horských, obvykle jehličnatých lesů, který roste převážně na vápencovém podloží.

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do května.

Význam: Pěstován jako okrasná rostlina. Je považován za jeden ze základních druhů, který dal vzniknout celé řadě zahradních kultivarů plicníků.

 

 

Literatura:

Hadinec J. & Rydlo J. (2004): Pulmonaria rubra. – In:  Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III, Zprávy České botanické společnosti 39:108–109.

Merxmüller H. & Sauer W. (1972): Pulmonaria L. – In:  Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds), Flora Europaea Vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 100–102.