Ptychoptera contaminata - slídilka sříbropásá

23. 6. 2011 vytvořil

Ptychoptera contaminata (Linnaeus, 1758) – slídilka stříbropásá

Čeleď: Ptychopteridae – slídilkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 10–12 mm. Hlava je stejně jako hruď leskle černá s dlouhými tenkými tykadly. Zadeček se čtyřmi oranžovými páskami, poslední páska je obvykle uprostřed přerušená. Křídla mají výrazné tmavé skvrnky. Nápadný je pohlavní dimorfizmus, samec má delší tykadla a úzký zadeček s výraznými genitáliemi.

 

Možná záměna: Záměna je možná s našimi ostatními druhy rodu Ptychoptera (v ČR 4 druhy). Jednotlivé druhy lze, ale i podle zbarvení snadno rozlišit.

 

Rozšíření: Evropa, střední Asie a Severní Amerika.

V ČR hojný druh, po celém území.

 

Biologie a ekologie: Slídilka stříbropásá se vyskytuje zejména na vlhkých loukách, mokřadech a v blízkosti vodních ploch. Nejčastěji ji najdeme jak odpočívá na vegetaci nebo květech, kde se také páří. Páření probíhá obvykle v květnu a červnu. Larvy se vyvíjejí v drobných tůních, vodních příkopech a říčkách. Žijí v detritu nebo bahně a připomínají larvy pestřenek. Stejně jako oni mají dlouhou dýchací trubici.

 

  

 

Literatura:


Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.