Protracheoniscus politus - stínka

17. 3. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Protracheoniscus politus (C. L. Koch, 1841) - stínka

Řád: Isopoda - stejnonožci; Čeleď: Trachelipodidae

Status: běžný druh

 

Popis: Délka okolo 10 mm, tělo je oválné, článkované. Zbarvení je šedavé až šedohnědé se světlými skvrnkami. Na hlavě jsou dva páry článkovaných tykadel, první pár je zakrnělý. Důležitým určovacím znakem jsou zaoblené okraje 1. tergidu (hřbetního štítku). Není schopná volvace (svinutí).

 

Rozšíření: Evropa - střední Evropa a sever Itálie.

 

V ČR hojný druh, po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato stínka je typickým obyvatelem vlhkých listnatých a lužních lesů. Najdeme ji ale i v suťových lesích, kamenitých roklích, zříceninách apod. Žije ve vlhké hrabance, pod kameny a padlým dřevem. Živí se organickými zbytky, zejména rostlinného původu.

 

 

 

Literatura:


Frankenberger Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.

 

Malinková L. (2009): Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.