Protracheoniscus major - stínka

19. 3. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Protracheoniscus major (Dollfus, 1903) – stínka

Čeleď: Trachelipodidae – stínkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Velký druh stínky o délce těla 15-18 mm. Tělo oválné, mírně zploštělé, klenuté, povrch lehce vrásčitý. Zbarvení šedohnědé, někdy s nafialovělým odstínem, vnější okraje článků světlejší. Hlava je dvakrát širší než dlouhá s malými postranními laloky. Tykadla jsou dlouhá a poměrně robustní. Oči jsou tmavé a skládají se z okolo 20 oček. Telson je krátce trojúhlý s tupou špičkou. Uropody jsou u samců výrazně prodlouženy. Nohy jsou světlé. Patří mezi naše největší stejnonožce.

 

Možná záměna: Díky velikosti a celkovému vzhledu u nás téměř nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Střední Asie.

 

V ČR poměrně vzácně zejména v Čechách (např. Plzeňsko) a nově byl tento druh zjištěn také na Ostravsku.

 

Biologie a ekologie: U nás zjištěna pouze synantropně ve starších budovách, sklepech, v šachtách a dolech. Živí se organickými zbytky a je aktivní převážně v noci.

 

 

Literatura:


Malinková L. 2009: Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.