Proteroiulus fuscus - dlouženka nahnědlá

8. 3. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Proteroiulus fuscus (Am Stein, 1857) – dlouženka nahnědlá

Čeleď: Blaniulidae – dlouženkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 15–17 mm. Tělo je protáhlé, mírně širší ve střední části. Telson je krátký, tmavý. Oči jsou uspořádány typicky do tvaru protáhlého klínu. Zbarvení je světle hnědé až hnědočervené, po stranách okolo ochranných žláz s nápadnými tmavočervenými skvrnkami. Mladí jedinci jsou světlejší než dospělci.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími našimi dlouženkami (Blaniulidae), od kterých se liší obvykle tmavším zbarvením, širším tělem a očima uspořádanýma do tvaru klínu. Ke spolehlivému určení je porovnání gonopodů samců.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířena v mírném pásu Evropy, zavlečena byla do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Dlouženka nahnědlá žije v různých typech listnatých a smíšených lesů, v břehových porostech, v alejích, parcích a zahradách. Žije pod kůrou, především různých listnatých stromů, ve stromových dutinách, v pařezech a v trouchnivějícím dřevě stojících i padlých stromů. Zajímavostí je, že samci jsou u tohoto druhu poměrně vzácní a odhaduje se zhruba jeden samce na 100 samic.

 

 

Literatura:

 

Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.

 

Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, Svazek 2, 183 pp.