Porcellionides pruinosus - stínka

24. 12. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) - stínka

Syn.: Metoponorthus pruinosus (Brandt, 1833)

Čeleď: Porcellionidae - stínkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Délka těla 9−12 mm, šířka těla 4−5 mm. Tělo je protáhle oválné. Na čele je lišta ve tvaru „V“, postraní laloky poměrně nápadné. Oči tmavé, složené z cca 20 oček. Tykadla delší než půlka těla. Povrch tělních článků je hrbolatý. Telson je široce trojúhlý, špičatý. Uropody poměrně dlouhé, přesahují telson. Zbarvení je šedohnědé až růžovošedé s typickým tomentem (ojínění) s nádechem do šeda. Uropody jsou šedé až oranžové (zvláště u mladých jedinců).

 

Možná záměna: Jedná se o jediného zástupce rodu Porcellionides, který se vyskytuje na našem území, u nás nezaměnitelný druh, díky svému tomentu.

 

Rozšíření: Kosmopolitní druh – původem z jižní Evropy (mediteránní druh).

 

V ČR nehojný druh, vyskytuje se zejména v teplejších oblastech a ve městech.

 

Biologie a ekologie: Tato stínka se u nás vyskytuje zejména na synantropních stanovištích, ve sklenících, zahradách, budovách a v okolí lidských sídel. S oblibou v kompostech a ve starých stozích. Žije pospolitě pod kameny, v tlejícím materiálu apod. Živí se různými organickými zbytky.

 

 

Literatura:


Frankenberger, Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14.

NČSAV, Praha.

 

Malinková L. (2009): Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.