Porcellio spinicornis - stínka skvrnitá

23. 12. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Porcellio spinicornis Say, 1818 – stínka skvrnitá

Řád: Isopoda – stejnonožci; Čeleď: Porcellionidae

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 12-15 mm (šířka 5-7 mm). Tělo zploštělé, oválné a článkované. Hlava s výrazným čelním lalokem, charakteristicky černá (tmavá) s dlouhými tykadly. Celé tělo je výrazně hrbolkaté. Zbarvení těla je hnědošedé, skvrnité se dvěma řadami žlutavých skvrn.

 

Možná záměna: Záměna je možná na první pohled se stínkou zední (Oniscus asellus), která má čelo s trojúhlým lalokem, celkově je však zpravidla větší a zejména širší.

 

Rozšíření: Evropský druh – areál rozšíření zasahuje až do Ruska.

 

V ČR běžný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Stínka skvrnitá je poměrně suchomilný druh, který se vyskytuje v lesních i nelesních biotopech. Najdeme ji v suťových lesích, na kamenitých stepích, ale i v lomech a okolí lidských sídel. Žije pod kameny, kůrou stromů apod. Živí se různými organickými zbytky.

 

 

Literatura:


Frankenberger Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.

 

Malinková L. (2009): Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.