Polyzonium germanicum - chobotule oranžová

16. 10. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Polyzonium germanicum Brandt, 1837 - chobotule oranžová

Třída: Diplopoda - mnohonožky

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5-18 mm, tělo dorzoventrálně zploštělé, článkované. Zbarvení nápadně oranžové až žluté nebo hnědožluté. V přední části těla na drobné hlavě krátký "chobotek", odtud české jméno. Na hlavě má 1 pár článkovaných tykadel. Spodní strana těla světlá, stejně jako nohy. U nás jediný a nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropský druh - střední Evropa, východní Evropa, Balkán (chybí v Řecku), Velká Británie, na sever ve Finsku, na západ po Francii. Na Pyrenejském poloostrově chybí.

 

V ČR poměrně hojný druh, po celém území. Jak v nížinách tak i v horách.

 

Biologie a ekologie: Chobotule oranžová obývá různé typy lesů: listnaté lesy, smíšené lesy, najdeme ji i v lužním lese, parcích apod. Žije skrytým způsobem života pod kusy dřeva, kameny nebo v hrabance. Nápadné zbarvení slouží jako výstraha, neboť v nebezpečí vylučuje kapičky mléčně zbarvené obranné tekutiny. Živí se různými organickými zbytky, zejména rostlinného původu.

 

polyzonium_germanicum1 polyzonium_germanicum2 polyzonium_germanicum3

 

Literatura:


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, Svazek 2, 183 pp.