Polydesmus complanatus - plochule křehká

19. 12. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1758) – plochule křehká

Čeleď: Polydesmidae – plochulovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 15–23 mm, šířka článku 2,2–3 mm. Tělo je zbarveno hnědě - rezavě, středem těla se táhne tmavší pruh, okraje článků jsou světlejší. Tělo se skládá z 20 článků. Oči nejsou u plochulí vyvinuty a orientuje se za pomocí článkovaných tykadel. Tělní články (tergity) poměrně široké, zploštělé (odtud český název), s typickými "křidélky", na svrchní straně každého článku jsou drobné hrbolky - jeden z určovacích znaků. Kromě prvních 4 článků (2. až 4. článek po jednom páru, 1. bez končetin) jsou na každém článku 2 páry končetin.

 

Možná záměna: S ostatními druhy rodu Polydesmus, k určení je potřeba porovnat určovací znaky: gonopody u samců (pohlavní nožky) na třetím tělním článku, tvar pohlavního ústrojí u samic, počet hrbolků na článku atd. Většina druhů našich plochulí je výrazně menší.

 

Rozšíření: Evropský druh, zavlečena do USA.

 

V ČR po celém území, od nížin do hor, je to naše nejhojnější plochule.

 

Biologie a ekologie: Plochuli křehkou najdeme ve vlhkých lesích, v sutích, ale i v zahradách a parcích, od nížin až do hor. Žije skrytě v hrabance, pod spadlými kmeny a kameny. Živí se organickými zbytky rostlinného původu. V nebezpečí stahuje tělo do tvaru "U". Aktivní je zejména v noci. Několik desítek vajíček klade do jamky pod kameny, do vlhké hrabanky či podobných míst.

 

 

Literatura:


Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.

 

Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, Svazek 2, 183 pp.