Podura aquatica - mákovka vodní

2. 1. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Podura aquatica Linnaeus,  C, 1758 – mákovka vodní

Řád: Collembola – chvostoskoci; Čeleď: Poduridae – mákovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný, ale nápadný druh chvostoskoka o velikosti těla 1,5–2 mm. Tělo je oválné s velkou hlavou a krátkými tykadly a nohami. Furka (skákající vidlička) je dobře vyvinutá a mákovka dobře skáče. Zbarvení je šedomodré.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh. Na první pohled připomíná zmenšeninu larvěnky obrovské (Tetrodontophora bielanensis).

 

Rozšíření: Holarktický druh – Evropa, Asie a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Mákovka vodní obývá okraje různých stojatých vod, zejména menších tůní, kaluží a rybníků. Zdržuje se na hladině a na březích. Často ji můžeme pozorovat ve velkém množství. Živí se různými organickými zbytky, zejména rostlinného původu. V ohrožení se snaží uprchnout skákáním. 

 

 

Literatura: 

 

Janssens F. : Checklist of the Collembola of the World, online at www.collembola.org


Kratochvíl J. a kol. (1959): Klíč zvířeny ČSR III, ČSAV, Praha, 872 pp.