Poa nemoralis - lipnice hajní

26. 2. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Poa nemoralis L. – lipnice hajní

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Hustě až řídce trsnatá, lysá tráva. Stébla krátce vystoupavá až přímá, vysoká 30–70 cm. Čepel listů úzká, plochá až složená, u nejvyšších listů nápadně téměř kolmo od stébla odstávající; jazýček uťatý, maximálně 0,5 mm dlouhý. Květenstvím je řídká, chudá lata tvořená drobnými 2–5květými klásky, po odkvětu úzce stažená; větévky laty drsné; pluchy bez osin, na bázi s chomáčkem chlupů, na hřbetě kýlnaté.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, od podobných druhů lipnic, které se občas v lesním či hájovém prostředí vyskytují, jako je lipnice obecná (Poa trivialis) a lipnice bahenní (Poa palustris), se pozná podle krátkého, úťatého jazýčku.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumpolárním, boreálně subatlantským areálem, kde se rozpadá na několik poddruhů. Vyskytuje se téměř na celém evropském kontinentu, snad s výjimkou jz. části Iberského poloostrova. Zasahuje rovněž do sv. Afriky či na Kavkaz.

 

V České republice se vyskytuje hojně po celém území od nižin do hor.

 

Ekologie: Lipnice hajní je druhem světlých humózních listnatých a smíšených lesů a křovin, zarostlých strání a skal. Najdeme ji na vlhkých zastíněných místech, často též v parcích a na zdech. Často na vlhkých, úživných, na dusík bohatých substrátech. Je součástí řady typů vegetace, např. mezofilních akátin sv. Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od května do července.

 

 

Literatura:

 

Dančák M., Dvořák V. & Janošíková K. (2013): Třicet lesních trav České republiky. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 91 pp.

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.