Poa chaixii - lipnice širolistá

22. 3. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Poa chaixii Vill. – lipnice širolistá

Syn.: Poa sudetica Haenke

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Lysá, hustě trsnatá, sytě zelená tráva. Čepel listů široká, na špičce kápovitá; listové pochvy, sterilní výhony i stébla na bázi výrazně zploštělé; jazýček blanitý, na okraji brvitý. Květenství hustá lata; větévky laty silné, vzpřímené nebo jen na konci slabě převislé; klásky 4-5květé; pluchy bez osin, i na bázi lysé, na hřbetě kýlnaté.

 

Možná záměna: Druh je dobře poznatelný, ale lze jej zaměnit se vzácnější lipnicí oddálenou (Poa remota), která vytváří řídce trsnaté porosty, rostliny mají žlutozelený nádech, jazýček je nebrvitý, větévky laty jsou výrazně tenké, klásky jsou pouze 2-3květé a pluchy mají na bázi chomáček chlupů.

 

Rozšíření: Evropský druh rostoucí po celém kontinentu vyjma nejjižnějších a nejsevernějších oblastí, jehož areál na východ vyznívá v karpatském oblouku, na Balkáně roste jen ostrůvkovitě, izolovaně v sv. Turecku. V jižní Evropě je výskyt soustředěn do vysokých pohoří. Jako introdukovaný druh je znám ze Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje hojně až roztroušeně v pohraničních pohořích, izolovaně ve Žďárských vrších. V nížinách se vyskytuje zcela sporadicky, obvykle jen druhotně.

 

Ekologie: Lipnice širolistá roste v subalpínských vysokostébelných trávnících, v nivách a smilkových trávnících, na horských trojštětových loukách, v papratkových smrčinách, klenových bučinách, v horských olšinách, méně často v devětsilových lemech podél vodních toků.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do července.

 

 

 

Literatura:


Dančák M., Dvořák V. & Janošíková K. (2013): Třicet lesních trav České republiky. - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 91 pp.