Platyarthrus hoffmannseggi - beruška mravenčí

6. 7. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Platyarthrus hoffmannseggi Brandt, 1833 - beruška mravenčí

Řád: Platyarthridae - stínkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nápadný stejnonožec o velikosti těla 3-4 mm. Tělo je zploštělé, oválné, členěné bez pigmentu - bílé. Beruška mravenčí nemá vyvinuté oči. Tykadla jsou poměrně mohutná, bičík tykadel je dvoučlánkový. Tento druh je u nás jediný svého rodu a je to tak nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropa - střední, západní a severní Evropa a Britské ostrovy.

 

V ČR poměrně hojný druh, zejména v teplejších oblastech.

 

Biologie a ekologie: Beruška mravenčí obývá hnízda různých druhů mravenců, je to myrmekofilní druh. Obývá hnízda mravenců v okolí lidských sídel, na stepích i ve světlých lesích. Najdeme ji nejčastěji na spodní straně kamene. Při otočení takového kamene se snaží skrýt, někdy ji v tom pomáhají sami mravenci. Žijí pospolitě a v jednom hnízdě můžeme nalézt i desítky jedinců. Živí se různými organickými zbytky v mravenčím hnízdě. S beruškou mravenčí se můžeme setkat i v zimních měsících. Podrobná biologie tohoto druhu není dosud známa.

 

platyarthrus_hoffmannseggi1 platyarthrus_hoffmannseggi2 platyarthrus_hoffmannseggi3

 

Literatura:


Frankenberger Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.

 

Malinková L. (2009): Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.