Planorbis planorbis - terčovník vroubený

31. 3. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) - terčovník vroubený

Kmen: Mollusca - měkkýši; Třída: Gastropoda - plži; Čeleď: Planorbidae - okružákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Ulita je kotoučovitá, silně zploštělá, poměrně silnostěnná. Šířka 3,4-4 mm, výška 12-20 mm. Ulita je mírně prohnutá s jemným rýhováním. Zbarvení ulity je hnědé, mladí jedinci mají zbarvení tmavší. Noha je šedočerná.

 

Možná záměna: Tento druh lze zaměnit s ostatními terčovníky rodu Planorbis. Ostatní naše druhy jsou však vzácnější.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa a Asie.

 

V ČR běžný druh, zejména v nížinách a podél větších řek.

 

Biologie a ekologie: Tento vodní plž obývá prohřáté tůně s vodním rostlinstvem. Často také v periodických tůních na zaplavovaných loukách. Živí se odumřelými rostlinnými zbytky a řasami. Vajíčka lepí v rosolovitém obalu na vodní rostlinstvo.

 

  

 

Literatura

 

Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.