Picoides tridactylus - datlík tříprstý

7. 1. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) - datlík tříprstý

Řád: Piciformes - šplhavci, čeleď: Picidae - datlovití

Statuts: SO, EN, IUCN: LC, BERN II., Birds Dir I

 

Popis: Datlík tříprstý je velikostně srovnatelným druhem se strakapoudem velkým (Dendrocopos major), je tedy 20-25 cm velký. Zbarvením je podobný strakapoudům. Temeno hlavy je u samců zbarveno do žluta, u samic do šedobíla. Líce jsou černo - bíle pruhovány. Hrdlo a hruď je bílá, břicho je bílé s četnými šedými skvrnami, které tvoří i pruhy. Křídla jsou černá. Na hřbetu je velká bílá skvrna.

 

Možná záměna: U nás můžeme zaměnit snad jen samice datlíka a strakapouda malého (Dendrocopos minor). Odlišit je můžeme pomocí zbarvení hlavy a velikosti. Strakapoud má líce pouze bílé, bez černobílého pruhování a temeno hlavy černé. Rozměrově je v průměru o 10 cm menší.

 

Rozšíření: Ve světě se s datlíkem setkáme od Evropy po Japonsko a v Severní Americe. Poddruh alpinus se vyskytuje v oblasti Karpat a Alp. Poddruh tridactylus na severu Evropy.

 

V ČR se vyskytuje dosti vzácně. Populace stabilně hnízdí na Šumavě, v Novohradských horách a Blanském lese. Na Moravě hnízdí v Moravskoslezských Beskydech, ve Vsetínských vrších a Javorníkách. Dohromady asi 300-500 hnízdících párů.

 

Biologie a ekologie: Datlík tříprstý obývá staré jehličnaté a listnaté lesy pralesního typu. Jedná se většinou o horské oblasti od 800-1200 m n. m. Avšak v severských oblastech hnízdí i v nižších oblastech a rovinách. Mimo dobu hnízdění zalétává, i u nás, do pahorkatin. Potravou datlíka je dřevokazný hmyz, motýli a mravenci. Velkou oblibou a specialitou tohoto druhu je požírání larev lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Typické pro tento druh je vytesávání děr v kruzích, aby se dostal k míze stromu. Samice snáší do dutiny, která bývá většinou v suchém stromu, 3-5 bílých vajec, o které se starají oba rodiče. Tento druh je velmi plachý a je velmi obtížné jej v přírodě nerušeně pozorovat.

 

Hlas: Datlík se stejně jako ostatní šplhavci vyznačuje teritorium bubnováním - tlučením do suchě větve a jejím rezonováním. Odkaz na nahrávku naleznete zde

 

Význam: Datlík tříprstý je typickým reliktním druhem, vyskytujícím se v jehličnatých lesích pralesního charakteru.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen kácením původních i nepůvodních lesních komplexů, které jsou jeho domovem. Datlík je předmětem ochrany v ptačích oblastech patřících do systému NATURA 2000. Druh je v ČR monitorován.

 

Taxonomická poznámka: Druh vytváří několik poddruhů. V Evropě se vyskytují dva poddruhy, datlík tříprstý středoevropský (Picoides tridactylus alpinus) a datlík tříprstý severoevropský (Picoides tridactylus tridactylus). Rozlišovacím znakem je bílá skvrna na hřbetu, která je u poddruhu alpinus rozdělena do proužků a u poddruhu tridactylus je celistvá.