Phyteuma spicatum - zvonečník klasnatý

19. 6. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Phyteuma spicatum L. – zvonečník klasnatý

Syn.: Phyteuma spicatum subsp. ochroleucum Döll

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina vysoká obvykle 20–80 cm. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí v obrysu srdčitou, stejně dlouhou jako širokou, hrubě pilovitou; lodyžní listy se postupně zmenšují a přisedají k lodyze. Květenstvím je válcovitý klas, za plodu prodlužující se; koruna je zbarvena bíle, nažloutle až nazelenale.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh v době květu. Od zvonečníku černého (Phyteuma nigrum) se liší především bází přízemních listů. Tento druh má listovou bázi klínovitou a tmavě fialovou barvu květů. V rámci variability lokálních populací se mohou objevit modrokvětí jedinci zvonečníku klasnatého, v některých květenách hodnocení na úrovni poddruhu (subsp. coeruleum). V hybridních západočeských zónách obou zmiňovaných druhů se mohou vyskytnout kříženci označovaní jako Phyteuma ×adulterinum.

 

Rozšíření: Evropský druh vyskytující se od jižní Francie po Balkánský poloostrov, resp. Pobaltí. Vyhýbá se nejsevernějším a nejjižnějším částem kontinentu.

 

V České republice se vyskytuje na většině území, v podhorských oblastech bývá místy i hojným druhem. Spíše vzácně naopak roste v nížinách. V některých oblastech, např. ve Šluknovském výběžku chybí zcela.

 

Ekologie: Druh luk, horských vysokobylinných niv a trávníků, méně často v lesních okrajích. Je součástí řady horských vegetačních typů, např. subalpínských trávníků sv. Calamagrostion arundinaceae či horských trojštětových luk sv. Polygono bistortae-Trisetion flavescentis.

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (2000): Phyteuma L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds): Květena České republiky 6, Academia, Praha, 720–726.

 

Tkáčiková J. (2020): Phyteuma spicatum subsp. coeruleum. In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVIII., Zprávy České botanické společnosti 55: 101–104.