Phoxinus phoxinus - střevle potoční

21. 6. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - střevle potoční

Čeleď: Cyprinidae - kaprovití

Status: O, VU, IUCN: LC

 

Popis: Střevle potoční je malá, 8-10 cm (vzácně 14 cm), velká rybka. Na těle má velmi malé šupiny (68-95). Tělo je vřetenovitého tvaru a všechny ploutve jsou jemně zaobleny, mimo ocasní. Hřbetní ploutev je posunuta mírně dozadu. Barva je velmi proměnlivá. V době páření je samec pestře zbarven. Převážně kombinace černé, červené a zelené. Také můžeme pozorovat bílou třecí vyrážku (ostré kožní bradavky), nejnápadnější je na hlavě. Samice je v době tření na hřbetu hnědá a podél těla probíhá tmavě hnědý až jemně namodralý pruh. I mimo dobu tření je samec barevnější než samice. Převládají však odstíny zelené a hnědé. Hřbet je šedozelený až olivový, boky zelenožluté. Po celém těle se vyskytují tmavé skvrny, které mohou splývat (až 15 příčných pruhů). Břicho je vždy bílé nebo nažloutlé.

 

Rozšíření: Druh velmi rozšířený v celé Evropě, zasahující až do Asie (od Velké Británie po Ázerbájdžán).

 

V České republice se vyskytuje v povodí Labe, Moravy i Odry.

 

Biologie a ekologie: Vyskytuje se v horských a podhorských tocích, někdy i v nížinách. Může se ale vyskytnou i v čistých jezerech (Slovensko). Dno toků, ve kterých žije je převážně písčité nebo jemně kamenité. Žije v hejnech mimo hlavní proud. Je velmi hbitá a v nebezpečí se rychle ukrývá pod kořeny stromů či kameny nebo klády. Proto preferuje toky s kořenovým systémem stromů (olše). Živí se dravě (larvy pakomárů a dalších vodních bezobratlých). V době tření dochází k malé migraci. Samice snáší 700 až 1000 jiker. K samotnému tření dochází v dubnu až červenci. Umírá poměrně mladá, převážně ve věku 5 let.

 

Význam a ochrana: Nemá přímý hospodářský význam, ale důležitá jako součást potravního řetězce, sama je totiž často lovena většími druhy. Nekonkuruje pstruhovi. Střevle je ohrožena regulováním toků a betonováním koryta řek. Zhoršená kvalita vody také ovlivňuje početnost a rozšíření populací. V současné době ohrožuje střevli přehrazování vodních toků a tvorba prázdných nebo suchých toků.

 

phoxinus_phoxinus1