Phoenicurus phoenicurus - rehek zahradní

4. 1. 2017 vytvořil Vojtěch Brlík

Phoenicurus phoenicurus (Linneaus, 1758) – rehek zahradní

Řád: Passeriformas – pěvci, čeleď: Muscicapidae – lejskovití

Status: IUCN: LC

 

Popis: Rehek zahradní je zástupce rodu Phoenicurus společně s dalšími 17 druhy. Pouze tři druhy hnízdí na území Evropy. Přičemž pouze dva z nich jsou rozšířeny na velké části území. Rehek zahradní se vyskytuje na území západního Palearktu. Na území východního Palearktu je zastoupen druhem Phoenicurus auroreus. Rehek zahradní je ditypický druh, kde většinu areálu výskytu druhu obývá P. p. phoenicurus a jihovýchodní část areálu P. p. samamisicus. Rehek zahradní je malý pěvec velikosti vrabce domácího (Passer domesticus) s velikostí těla 14 cm. U tohoto druhu je výrazný pohlavní dichromatismus (rozdíl ve zbarvení samce a samice). Samci mají nápadně oranžové břicho a hruď, tmavě šedé líce a bílý pruh na čele. Svrchní část těla je šedavá. Samice jsou jednolitě hnědé. Mláďata mají na těle příčné proužky a skvrny.

 

Možná záměna: Podobným druhem a zároveň nejpříbuznějším je rehek domácí (Phoenicurus ochruros). Samice jsou si velmi podobné, samice rehka domácího je ovšem šedší a tmavší. Samci jsou nezaměnitelní – rehek zahradní má oranžové břicho a bílý pruh na čele. Rehek domácí je tmavě šedočerný. Zpěv je nezaměnitelný podobně jako prostředí výskytu.

 

Rozšíření a početnost: Rehek zahradní je rozšířen na celém území České republiky. Méně početný je v nížinách jižní Moravy a Polabské nížiny. Odhadovaná velikost hnízdní populace činí 60 000 párů.

 

Biologie a ekologie: Hnízdní prostředí rehka zahradního jsou všechny typy prostředí s velkými a starými stromy s dutinami a polodutinami či v blízkosti staveb, které tyto dutiny nabízejí. Hnízdní v zahradách, prosvětlených lesích či na okrajích lesů. Živí se hmyzem, který velmi obratně a často loví v letu vylétnutím z vyvýšeného posedu. V hnízdním období je potrava výhradně živočišná, před odletem na zimoviště se může živit i bobulemi. Hnízdo je nejčastěji v polodutině či jiném uzavřeném prostoru s 5 až 7 vejci. Hnízdí od konce dubna do poloviny června.

 

Hlas: Nahrávku zpěvu samce naleznete zde. Zpěv vzhledově podobného a příbuzného rehka domácího naleznete zde.

 

Tah: Tažný pták. Zimuje v subsaharské Africe, kam odlétá jihovýchodní cestou přes Itálii a Španělsko. Hnízdní prostředí opouští na přelomu zářía  října a zpět se vrací na začátku dubna.

 

 

 

Literatura:

 

BirdLife International 2016: Species – Common Redstart. dostupné z URL: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-redstart-phoenicurus-phoenicurus

 

Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. & Zárybnický J. 2008: Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Aventinum, Praha.

 

Hudec K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR Ptáci 3/I. Academia, Praha.

 

IUCN 2015: Red list of threatened species – Common Redstart. dostupné z URL: http://www.iucnredlist.org/details/22710055/0

 

Klůz Z. 1980: Pomocné ornitologické tabulky. Krajské středisko Státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě.

 

Svensson L., Mullarney K.Zettenström D. & Grant P. J. 2012: Ptáci Evropy, severní Ameriky a Blízkého Východu. Ševčík nakladatelství, Plzeň.

 

Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha.