Peucedanum palustre - smldník bahenní

9. 9. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Peucedanum palustre (L.) Moench – smldník bahenní

Syn.: Selinum palustre L.; S. sylvestre L.; Thysselinum palustre (L.) Hoffm.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: roztroušeně se vyskytující druh

 

Popis: Bylina s oddenkem bez čupřiny s přímou či nahoře větvenou, lysou, dutou, rýhovanou lodyhou,  vysokou i 150 cm (vz. přes dva metry) . Listy v obrysu trojúhelníkovité, trávozelené, řapíkaté (nejvyšší ovšem přisedlé v suchomázdřitých pochvách), 2-3x zpeřené; koncové úkrojky s bílou nebo načervenalou špičkou. Okolíky tvořené zhruba 20-30 okolíčky; listeny obalu početné protažené v dlouhou špičku. Korunní lístky bílé. Plodem jsou čočkovité dvounažky s třemi tupými žebry.

 

Možná záměna: Habituelně podobným druhem je smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum), který má lodyhy plné a oddenek je čupřinatý či smldník kmínolistý (P. carvifolia), která má listy pouze jednou zpeřené. Determinační problémy nastávají spíše s druhy z jiných rodů např. s hladýšem pruským (Laserpitium prutenicum), který osidluje obdobná stanoviště, a který má lodyhu alespoň částečně drsně pýřitou.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který se vyskytuje od západní Evropy až po pohoří Altaj. Na evropském kontinentu neroste pouze v Evropě jižní (včetně Iberského poloostrova) a na velké části Balkánského poloostrova.

 

V České republice se vyskytuje na většině území. Roztroušeně, velmi lokálně, v některých oblastech chybí. Hojněji se s tímto druhem setkáme především na Dokesku, ve východních Čechách, v Třeboňské a Chebské pánvi a třeba ve Žďárských vrších. Na Moravě se hojněji vyskytuje pouze v nivě řeky Moravy mezi Zábřehem n./M. a Olomoucí.

 

Ekologie: Druh vlhkých, často i slatinných až rašelinných luk, okrajů rákosin a porostů vysokých mokřadních ostřic. Velmi dobře snáší pravidelné sezónní zaplavování. Součást řady vegetačních typů, velmi často ve společenstvech sv. Phragmition.

 

Vytrvalý hemikryptofyt (obvykle dvouletka) s fenologickým optimem kvetení od července do srpna.

 

 

Literatura:


Grulich V. (1997): Peucedanum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 406–418.