Perforatella bidentata - dvojzubka lužní

15. 3. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Perforatella bidentata (Gmelin, 1791) – dvojzubka lužní

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Hygromiidae vlahovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Šířka ulity 6-10 mm, výška ulity 5-7 mm. Ulita je kulovitá s kuželovitým kotoučem, pevná jemně rýhovaná. Pro tento druh je typické husté vinutí kotouče s 7-8 závity. Ulita je rohovitě hnědá. Ústí poměrně hranaté s typickými dvěma zaoblenými zuby (odtud české jméno). Tělo je šedohnědé.

 

Možná záměna: U nás nezaměnitelný druh, díky hustým závitům a typických zoubků v ústí ulity. Na Slovensku se vyskytuje ještě podobná dvojzubka karpatská (Perforatella dibothryon).

 

Rozšíření: Evropský druh – zejména střední a východní Evropa, Balkán, na západ zasahuje do východní Francie.

 

V ČR hojný druh, v nížinách roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Typický druh nížinných lesů, zejména luhů, olšin a břehových porostů podél řek. Vyskytuje se také na nivních loukách. Žije mezi hrabankou a kusy dřeva, kde se živí mechem, řasami a organickými zbytky rostlinného původu.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.