Pelophylax ridibundus - skokan skřehotavý

8. 4. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý

Syn.: Rana ridibunda Pallas, 1771

Čeleď: Ranidae - skokanovití

Status: KO, NT, Bern III

 

Popis: Skokan skřehotavý patří do skupiny tzv. "zelených skokanů", rod Pelophylax, který je v ČR zastoupen dalším druhem a jedním křížencem (kleptonem). Dorůstá až úctyhodných rozměrů 17 cm, avšak průměrně jde o jedince velké 9-15 cm. Jedná se o největší druh skokana žijícího v ČR. Samice jsou vždy zřetelně větší než samci. Tělo je velmi robustní, hlava, při pohledu shora, v předu oblá. Rezonátory (tympanum) jsou asi o polovinu menší než oko. Na chodidlech zadních končetin je malý, nízký a protáhlý patní hrbol. Zbarvení je velmi proměnlivé a geografický odlišné. Základní barvou jsou všechny odstíny zelené, hnědozelené a šedozelené. Středem hřbetu prochází u většiny jedinců (70 %) světlý pruh, žlutavé nebo žlutozelené barvy. Na zbytku hřbetu a bocích se vyskytují oválné tmavé skvrny, jejichž velikost a počet je dosti variabilní. Od očí k bázi stehen probíhají na hřbetu dvě kožní lišty, tvořené řadou kožních žláz. Břicho je špinavě bílé s tmavými skvrnami či mramorováním. Rezonátory jsou kouřové až černé.

 

Možná záměna: Určování "zelených" skokanů je někdy dosti složité. Skokana skřehotavého je v ČR možné zaměnit se skokanem krátkonohým (Pelophylax lessonae) a se skokanem zeleným (Pelophylax kl. esculentus). Jelikož mezi těmito druhy dochází běžně ke vzájemnému křížení, můžeme v přírodě zastihnout jedince i dosti variabilní, nebo naopak jedince dosti podobné některým z rodičovských druhů (P. lessonae, P. ridibundus). K přesné determinaci je potřebný dobrý klíč a zkušenosti.

 

Rozšíření: Obývá skoro celou Evropu, oblast Malé Asie a severní oblasti Afriky. Byl vysazen na Kanárské a Azorské ostrovy.

 

V ČR se vyskytuje zejména v povodí řeky Labe (od HK až po Hřensko), a v SZ Čechách. Na Moravě pak od Mohelnice, podél toku řeky Moravy, až po soutok Moravy a Dyje, na Znojemsku i Brněnsku. Na severní Moravě pak podél toku řeky Odry a na Ostravsku a Karvinsku.

 

Biologie a ekologie: Skokan skřehotavý, je jako ostatní "zelení" skokani, vázán na vodu. U nás se vyskytuje v jak v pomalu tekoucích tak stojatých vodách a jejich bezprostředním okolí. Dává přednost lokalitám s teplejším mikroklimatem. To je jeden z důvodů, proč lze skokana skřehotavého považovat za nížinný druh (výjimečně nad 300 m n. m.). Jde o heliofilní druh, takže jej můžeme velmi často zastihnout při vyhřívání se na hladině nebo břehu. Zimování probíhá většinou ve vodě, ale ani souš není výjimkou. Na lokalitě se objevuje už na přelomu března a dubna, k samotnému páření dochází až později, z pravidla v květnu. Samci v době páření velmi silně volají samice svým typickým krátce frekventovaným skřehotáním. Hlas je ale velmi výrazný, slyšitelný i na vzdálenost několika desítek až stovek metrů. Živí se převážně bezobratlými živočichy a drobnými obratlovci. Skokan skřehotavý, jak už rodové jméno napovídá, je velmi dobrým skokanem. Výška skoku se pohybuje až do 80 cm a délka až 120 cm. Dožívá se úctyhodných 25-30 let.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je nejvíce ohrožen křížením s ostatními druhy "zelených" skokanů, a tedy  ztráty  vlastní genetické informace. Jiným ohrožení druhu je znečištění vhodných nádrží a toků.

 

Taxonomická poznámka: Na území ČR žije poddruh skokan skřehotavý východní (Pelophylax ridibundus ridibundus).

 

pelophylax_ridibundus1 pelophylax_ridibundus2 pelophylax_ridibundus3
pelophylax_ridibundus4 pelophylax_ridibundus5