Pectinatella magnifica - bochnatka americká

25. 9. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Pectinatella magnifica Leidy, 1851 - bochnatka americká

Kmen: Bryozoa - mechovky; Řád: Plumatellida

Status: invazní druh

 

Popis: Tato mechovka vytváří velké kulovité až bochníkovité kolonie připomínající rosolovité nažloutlé až narůžovělé koule. Kolonie mají většinou 20-50 cm a můžou mít váhu několika kilogramů. Vzácněji se nachází kolonie i o velikosti 100 cm. Tyto kolonie jsou tvořeny mnoha jedinci. Každý jedinec má drobná obrvená tykadla, kterými loví potravu.  Na zimu se v kolonii objevují zimní pupeny tzv. statoblasty. Ty slouží k nepohlavnímu rozmnožování a jsou typické pro každý druh. U bochnatky americké jsou diskovité s 12-15 kotvovitými útvary po obvodu.

 

Možná záměna: Typický, téměř nezaměnitelný druh. Zaměnit lze snad jen mladé kolonie s ostatními druhy našich mechovek (v ČR okolo 10 druhů). Určují se zejména podle typických statoblastů.

 

Rozšíření: Původní areál rozšíření se rozkládá na východě Severní Ameriky, byla rozšířena zřejmě lodní dopravou do Evropy a dále se šíří.

 

V ČR se vyskytuje zejména na Třeboňsku, v Polabí, Povltaví a na jihu Moravy.

 

Biologie a ekologie: Bochnatka americká žije v koloniích přisedlých na různých předmětech ponořených pod vodou. Nejčastěji na větvích, kusech dřeva, kamenech a vodním rostlinstvu. Obývá různé typy stojatých i pomalu tekoucích vod, nejčastěji v rybnících, zatopených pískovnách a lomech. Vyskytuje se zejména v prohřátých vodách a setkáme se s ní jen v letních měsících od června do září. Rozmnožuje se pohlavně i nepohlavně za pomocí statoblastů. Zimu přežívají jen statoblasty, které se můžou šířit na nohou a peří vodních ptáků a dokonce i v trusu. Živí se planktonem.    

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Lukešová P. (2011): Šíření mechovky Pectinatella magnifica v oblasti Třeboňska. Diplomová práce, Katedra biologie, PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 131 pp.

 

Mlíkovský J. & Stýblo P., eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. – Praha: ČSOP, 496 pp.