Ozyptila atomaria - běžník suchopárový

10. 8. 2010 vytvořil

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) - běžník suchopárový

Čeleď: Thomisidae - běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6-10 mm (hlh. 2-2,3 mm). Hlavohruď je široká, hruškovitá tmavě hnědě zbarvena se světlejším páskem ve středu. Zadeček je ve tvaru zaobleného trojúhelníku a je mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je světle hnědé s nepravidelnými tmavými skvrnkami. Zbarvení samců je tmavší. Nohy jsou poměrně krátké a robustní, světle hnědě zbarveny. Je to náš největší zástupce tohoto rodu.

 

Možná záměna: Záměna možná s ostatními druhy rodu Ozyptila. Přesné určení je podle stavby kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearkt - mírný a subtropický pás Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, v nížinách a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Běžník suchopárový obývá různé travnaté biotopy jako jsou stepi, lesostepi, osluněné okraje lesů, suché louky a stráně. Nenajdeme ho na vegetaci, ale jako ostatní běžníci rodu Ozyptila se pohybuje převážně po zemi mezi spadeným listím, trsy trav a kameny. I o plochý kokon pečují samice mezi detritem a proto není snadné tohoto běžníka objevit. S dospělci se setkáme od dubna do září.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.