Oxyloma elegans - jantarka úhledná

23. 8. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Oxyloma elegans (Risso, 1826) – jantarka úhledná

Čeleď: Succineidae – jantarkovití

Status: běžnáý druh

 

Popis: Výška ulity je 12-20 mm, šířka 6-9 mm. Ulita je protáhle vejčitá, poměrně tenkostěnná a průhledná. Poslední závit výrazně rozšířený. Ústí je rovné a ostré. Zbarvenéí je obvykle hnědošedé. Tělo je žlutošedé.

 

Možná záměna: V ČR je záměna možná s podobnou jantarkou obecnou (Succinea putris). Ta má však výrazně klenutý a širší poslední závit a při pohledu z boku převyšuje vrchol.

 

Rozšíření: Evropa, západní část Asie a sever Afriky.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Jantarka úhledná obývá různé mokřadní biotopy, zejména litorální porosty rybníků a jezer, rákosiny, ale najdeme ji i na mokřadních loukách. Často ji najdeme na vegetaci rostoucí z vody. Někdy se vyskytuje společně s jantarkou obecnou, není však tak hojná.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.