Oxychilus glaber - skelnatka hladká

7. 12. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) – skelnatka hladká

Čeleď: Oxychilidae – skelnatkovití

Status: NT

 

Popis: Výška ulity 5-6,5 mm, šířka ulity 10-13 mm. Ulita je okrouhlá, stlačená, křehká a téměř hladká a lesklá. Píštěl je úzká. Zbarvení je žlutohnědé, průsvitné, ve spodní části mléčně zakalená. Tělo je tmavě šedomodré.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími skelnatkami rodu Oxychilus. K přesnému určení je potřeba porovnat morfologické a anatomické znaky.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Skelnatka hladká obývá suťové lesy, zejména v krasových oblastech. Druhotně také ve vápencových kamenolomech. Žije pod kameny a kusy dřeva. Podobně jako ostatní zástupci rodu se živí i živočišnou potravou.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.