Oxalis corniculata - šťavel růžkatý

4. 9. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Oxalis corniculata L. - šťavel růžkatý  

Syn.: Xanthoxalis corniculata (L.) Small, Oxalis ambigua Salisb., Oxalis florida Salisb., Oxys corniculata (L.) Scop., Oxys lutea Lam., Acetosella corniculata (L.) O. Kuntze, Xanthoxalis repens (Thunb.) Moldenke, Oxalis repens Thunb., Oxalis corniculata subsp. repens (Thunb.) Masamune, Oxalis reptans Sol. ex Forster f., Oxalis pusilla Salisb., Oxalis microphylla Poir., Oxalis cornuculata var. pusilla (Salisb.) Peterm., Oxalis procumbens Steud. ex A. Richard, Oxalis tropaeoloides Schltr. ex Planch., Oxalis grenadensis Urban, Oxalis trinidadensis Knuth, Xanthoxalis trinidadensis (Knuth) Holub, Xanthoxalis grenadensis (Urban) Cvelev  

Čeleď: Oxalidaceae - šťavelovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Poměrně drobné, 5-25 cm vysoké rostliny s poměrně tlustým centrálním kořenem a poléhavými až vystoupavými, v uzlinách kořenujícími, hustě jednoděložně chlupatými lodyhami. Listy jsou trojčetné, tmavě až fialově zelené. Jednotlivé lístky jsou obsrdčité, na konci přibližně do jedné třetiny vykrojené, na okraji brvité. Palisty jsou v obrysu obdélníkovité, na konci pravoúhle uťaté, téměř po celé délce přirostlé k řapíku. Květenství jsou chudokvětá, vyrůstající z paždí listů. Květy jsou drobné, jasně žluté až zlatavé, s oranžovým kruhem při bázi. Tobolky jsou podlouhle válcovité až elipsovité, zakončené několika drobnými růžky.

 

Možná záměna: Od ostatních plevelných žlutokvětých šťavelů, tedy zejména od šťavele evropského (Oxalis fontana) a šťavele prérijního (Oxalis dillenii), se liší zejména poléhavým až vystoupavým vzrůstem, uťatými palisty a růžkatě zakončenými tobolkami.

 

Rozšíření: Původní areál rozšíření druhu leží pravděpodobně v jižní a jihovýchodní Asii (od Pákistánu po Japonsko) a také v Austrálii. V současné době je však výskyt tohoto druhu téměř kosmopolitní a je udáván ze západní Asie, Evropy (na sever po Skotsko, střední Skandinávii a Pobaltí), Severní i Jižní Ameriky a také z Afriky.

 

V ČR se vyskytuje především v klimaticky teplých oblastech, od nížin do pahorkatiny, přechodně se dostává se zahradním substrátem i do vyšších poloh. Většina lokalit je antropogenního charakteru a druh ve volné přírodě prozatím příliš nezplaňuje.

 

Ekologie: Druh rostoucí na narušovaných půdách, v záhonech na zahradách, ve sklenících, v trávnících v obcích, na hřbitovech, na rumištích a skládkách hlušiny, ve spárách mezi dlaždicemi či na zdech. Na slunných, mírně vlhkých a humóznějších půdách. Rozmnožuje se jak generativně pomocí lepkavých semen, která jsou samovolně vystřelována do vzdálenosti několika desítek centimetrů, tak i vegetativně pomocí úlomků lodyh. Je mezihostitelem rzi kukuřičné (Puccinia sorghi).

 

Terofyt až krátce vytrvalý hemikryptofyt, který kvete od konce května do začátku října.

 

Význam: Šťavel růžkatý je poměrně obtížným zahradním plevelem. Z jihozápadní Evropy je udáván jako invazní druh.

 

Taxonomická poznámka: Na našem území se vyskytují dva poměrně vyhraněné morfotypy, v současné době hodnocené jako variety. Kromě nominátní var. corniculata se stále častěji můžeme setkat také s var. repens (Thunb.) Zucc., která má křehké, poléhavé, po celé délce kořenující lodyhy a tenčí lístky.