Osmylus fulvicephalus - strumičník zlatooký

13. 6. 2014 vytvořil Radim Gabriš

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) – strumičník zlatooký

Čeleď: Osmylidae – strumičníkovití

Statut: VU

 

Popis: Výrazný zástupce síťokřídlého hmyzu. Křídla široká, lehce zašpičatělá, s výraznou hustou žilnatinou a roztroušenými tmavými skvrnkami, v rozpětí až 50 mm. Tělo tmavé, nohy světle zbarvené. Výrazná je červenooranžová hlava, na které jsou kromě dvou velkých složených očí také tři jednoduchá očka.

 

Možná záměna: Z našich dalších druhů síťokřídlých by mohl být strumičník zaměněn snad jen se zlatoočkou Nothochrysa capitata. Ta se však dá jednoduše odlišit zejména díky menším rozměrům, chybějícím skvrnám na křídlech a také absenci jednoduchých oček na hlavě.

 

Rozšíření: Druh je v Evropě rozšířen od Britských ostrovů a Pyrenejského poloostrova přes jižní Skandinávii až na jih Balkánského poloostrova.

V ČR se vyskytuje zejména ve středních polohách v místech s dostatkem vhodných biotopů.

 

Biologie a ekologie: Strumičník je svým výskytem vázán na menší až střední vodní toky s bohatou pobřežní vegetací. Larvy jsou dravé a žijí v detritu na březích, za potravou však sestupují i pod vodní hladinu. Dospělci jsou aktivní zhruba od května do července, většinou posedávají na vegetaci v blízkosti vodních toků, při vyrušení létají poměrně pomalým třepotavým letem. Občas se mohou dospělci koncentrovat masově na jednom místě (keře, mosty).

 

Ohrožení a ochrana: Strumičník je lokálně poměrně hojným druhem, na mnoha místech však chybí. Jeho populace mohou být ohroženy především necitlivými regulacemi drobnějších vodních toků a znečišťováním vod.

 

   

 

Literatura:

Aspöck H., Aspöck U. & Hölzel H. (1980): Die Neuropteren Europas I + II. Goecke & Evers, Krefeld.

Jedlička L., Ševčík J. & Vidlička Ľ. (2004): Checklist of Neuroptera of Slovakia and the Czech republic. Biologia, 59/Suppl. 15: 59-67.

Šuhaj J. & Hudeček J. (1997): Výskyt strumičníka Osmylus fulvicephalus (Neuroptera: Osmylidae) v širší oblasti Beskyd. Klapalekiana, 33: 87-92.