Omphalodes verna - pupkovec jarní

17. 3. 2017 vytvořil Michal Hroneš

Omphalodes verna Moench – pupkovec jarní
Syn.: Cynoglossum omphalodes L.
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: nepůvodní druh

Popis:
Vytrvalé rostliny s dlouhým plazivým oddenkem, přízemními růžicemi listů a krátkými, vystoupavými, řídce větvenými lodyhami. Listy jsou srdčité až vejčité, na vrcholu špičaté, celokrajné, přitiskle chlupaté, na líci s nápadně vtlačenou žilnatinou dodávající listu mírně svraskalý dojem. Řapíky přízemních listů jsou dlouhé, lodyžní listy jsou krátce řapíkaté až téměř přisedlé. Květy, vyrůstající ve vijanovitých květenstvích, jsou blankytně až tmavě modré, vzácněji bílé nebo růžové, v ústí korunní trubky s bílými šupinami. Plodem jsou chlupaté tvrdky.

Možná záměna:
Díky charakteru růstu poměrně nezaměnitelný druh. Květy může připomínat pomněnky nebo pupkovec pomněnkovitý (Omphalodes scorpioides), od nichž se však liší charakterem růstu a nápadnými, velkými srdčitými listy.

Rozšíření: Druh jihoevropských lesů vyskytující se přirozeně v Itálii, Slovinsku, jižním Rakousku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně, Černé Hoře, dále pravděpodobně také v Makedonii, Albánii, Rumunsku, Bulharsku a na severu Řecka. Zavlečen byl do řady evropských zemí, např. do Francie, Velké Británie, Německa, Skandinávie, Polska, ČR, Maďarska a na Ukrajinu.

V ČR se zplanělý vyskytuje vzácně až roztroušeně po celém území, např. v okolí Lednického parku na jižní Moravě, na několika místech v jižních a středních Čechách, ale také v podhůří Krkonoš.

Ekologie:
Ve své domovině roste v listnatých lesích a křovinách, především v bučinách a habřinách. Na našem území roste porůznu, především v parcích, na okrajích lesů či na zastíněných trávních.

Hemikryptofyt kvetoucí od konce března do května.

Význam:
Okrasný druh, pěstovaný na našem území pravděpodobně již od 16. století.

Taxonomická poznámka:
Rod pupkovec (Omphalodes) v širokém pojetí obsahuje zhruba 30 druhů, mimo jiné i u nás původní druh pupkovec pomněnkovitý (Omphalodes scorpioides). Provedené studie molekulárních markerů však ukazují, že některé druhy zahrnované do tohoto rodu nejsou příliš příbuzné. V nově navrhovaném členění se tak rod rozpadá do několika drobnějších rodů. Pupkovec jarní zůstává i nadále v rodu Omphalodes, zatímco pupkovec pomněnkovitý nově patří do rodu Memoremea.

 


Literatura:

Otero A., Jiménez-Mejías P., Valcárcel V. & Vargas P. (2014): Molecular phylogenetics and morphology support two new genera (Memoremea and Nihon) of Boraginaceae s.s. – Phytotaxa 173: 241–277.

Sutorý K. (2000): Omphalode Mill. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, pp. 239–242.

Weigend M., Luebert F., Selvi F., Brokamp G. & Hilger H. H. (2013): Multiple origins for Hound’s tongues (Cynoglossum L.) and Navel seeds (Omphalodes Mill.) – The phylogeny of the borage family (Boraginaceae s.str.). – Molecular Phylogenetics and Evolution 68: 604–618.